Coördinator van de werkgroep Weesp-Driemond is Olaf Bánki.

 

Tussen Amsterdam en Weesp is een Bestuurlijk Akkoord gesloten om, onder opheffing van Weesp als zelfstandige gemeente, tot een gemeentelijke samenvoeging te komen. Onder het motto ‘Nabijheid van bestuur’ is o.a. afgesproken

- dat Weesp (al dan niet samengevoegd met Driemond) in een drie jaar durende pilot tijdelijk een ‘stadsgebied’ wordt en nog niet aansluit bij een stadsdeel;

- dat Weesp, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen een gekozen volksvertegenwoordiging krijgt in de vorm van een bestuurscommissie;

 - dat de bestuurscommissie voor Weesp kan beschikken over een eigen (buurt)budget.

 

In het Bestuurlijk Akkoord staat vermeld (citaat): ‘Onderzocht wordt of de gemeentelijke samenvoeging met Driemond tot 1 gebied mogelijk is. Consultatie van de inwoners en Dorpsraad van Driemond over de wenselijkheid is noodzakelijk.’

 

In dat kader is eind november 2019 een werkgroep opgericht.

 

Doel van de werkgroep:

- contacten leggen en onderhouden met bestuurlijke, politieke en ambtelijke personen/ platforms in Amsterdam en Weesp, die betrokken zijn bij dan wel van invloed zijn op het onderzoek naar de wenselijkheid van een samenvoeging tussen Weesp en Driemond;

- behartigen van de Driemondse belangen bij de afwegingen die worden gemaakt en de gevolgen daarvan;

- onder verantwoordelijkheid van de Dorpsraad consultatie van de inwoners van Driemond b.v. door het organiseren van een schriftelijke enquête.

 


Download
Verslag over 2021
Stichting Dorpsraad Driemond - Verslag w
Adobe Acrobat document 91.4 KB
Download
Verslag over 2020
Stichting Dorpsraad Driemond - Verslag a
Adobe Acrobat document 124.2 KB
Download
Verslag over 2019
Stichting Dorpsraad Driemond - Verslag w
Adobe Acrobat document 96.2 KB
Download
Herindelingsontwerp gemeenten Amsterdam en Weesp
Herindelingsontwerp Weesp Amsterdam.pdf
Adobe Acrobat document 6.7 MB