Nieuws van de Dorpsraad

Stem JA op 20 maart!

Nog niet lang geleden hebben vrij-willigers een petitie aan de gemeente Amsterdam overhandigd voor het behoud van de dorpsraad van Driemond.
 Maar liefst 700 mensen onderteken-den deze petitie. Toch is in overleg met de gemeente Amsterdam besloten om door middel van een

officiële verkiezing het mandaat van de Dorpsraad nog verder te versterken.
Op woensdag 20 maart ligt in het stemlokaal, waar u kunt stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap, een stembiljet voor u klaar waarop un nogmaals ondubbelzinnig uw steun aan de dorpsraad van Driemond kunt uitspreken.
Vooral de opkomst en het aantal JA-stemmen zijn van belang voor de mondigheid en weerbaarheid van Driemond binnen het krachtenspel der gemeentepolitiek.Hoe groter de opkomst, hoe luider onze stem!


Driemond sprak zich reeds eerder uit voor het behoud van de Dorpsraad

700 handtekeningen!

 

Op 4 februari gingen  Jannie Kars en Pim Boin op bezoek bij stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing daarbij was ook Sjacco van Klinken aanwezig (gebiedsmanager Driemond).
De reden van ons bezoek was het overhandigen van een petitie en 700 handtekeningen voor behoud van de dorpsraad en de daaraan gekoppelde subsidie. Jannie Kars was de initiatief neemster tot deze actie.
Ze werden heel hartelijk ontvangen en Tanja nam met duidelijk enthousiasme  e.e.a. in ontvangst.  Jannie en Pim konden uitvoerig hun verhaal doen en al gauw bleek dat Tanja aardig wat van Driemond af wist !


Tanja en Sjacco waren enthousiast toen ze hoorden dat we binnenkort een nieuwe dorpsraad hebben. Op de vraag of het stadsdeel ook de subsidie voor het “ komende jaar” had klaar liggen, dit mede vanwege de huur van kantoorruimte bij MatchZo, werd positief gereageerd! Op het moment dat het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd dan wel gepresenteerd wil Tanja daarbij aanwezig zijn.

  

 

Op 20 maart kunt u niet alleen kiezen voor de Provinciale Staten en het Waterschap maar ook voor de Dorpsraad Driemond.

 

Lees hier alles over in de speciale verkiezingseditie van de Dorpskrant.

U vindt deze op de pagina's met Dorpskranten: https://www.driemond.info/dorpskrant/

 Driemond 5.0

Als coördinator van de werkgroep Verkeer heb ik in de Dorpskrant van september 2018 voorgesteld de werkgroep Verkeer een andere naam te geven: Bereikbaarheid en Infrastructuur. Met name omdat de omschrijving verkeer te beperkt is voor de bereikbaarheid van Driemond. Goede veilige wegen en een zo optimaal mogelijk OV is hiervoor belangrijk. Maar andere vormen van bereikbaar zijn –telefonisch en digitaal- zijn dat ook. En juist een betrouwbaar snel digitaal netwerk als een glasvezelnet ontbreekt op dit moment in Driemond.

 

Veel Driemonders zijn in de veronderstelling dat tegelijk met het groot onderhoud een glasvezelkabel wordt gelegd. Dat is niet het geval!! Er wordt alleen een lege buis gelegd zodat in een later stadium zonder opbreken de kabel voor glasvezel kan worden getrokken. Daarnaast beslist de gemeente niet waar en wanneer een digitaal netwerk wordt aangelegd maar is dit afhankelijk van o.a. de investeringsplannen van KPN.

 

Conclusie: als lijdzaam wordt afgewacht is een duidelijke planning voor snel internet op korte termijn niet te verwachten. Driemond zal zelf initiatief en actie moeten nemen.

 

Mijn voorstel is

-via de werkgroep Bereikbaarheid en Infrastructuur de mogelijkheden te onderzoeken

-bij KPN te gaan lobbyen in Driemond glasvezel aan te leggen gezien het reeds aangelegde buizenstelsel.

 

Daarom nogmaals mijn oproep voor versterking van de werkgroep met Driemonders die zich actief willen bemoeien met in dit geval z.s.m. aanleg van glasvezel.

 

Wim Glansbeek

Coördinator werkgroep Bereikbaarheid en Infrastructuur

 


Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 

Frequent gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op:

https://www.amsterdam.nl/driemond-onderhoud/

Commentaren: 0