Het kantoor van de Dorpsraad is gesloten
van 15 september t/m 1 oktober en op 5 oktober.
Het postagentschap blijft, met uitzondering van 20 september (dan zijn er geen vrijwilligers beschikbaar) wel open.De Dorpsraad is er voor U!

De Dorpsraad bestaat al meer dan 50 jaar: sinds Driemond onderdeel van Amsterdam is. Volgens een convenant is de Dorpsraad de officiële gesprekspartner van de gemeente en vertegenwoordigt ze de bewoners van Driemond, het is een bewonersplatform.

 

De Dorpsraad wordt gesubsidieerd door de gemeente zodat ze goed kan functioneren en de bewoners goed kan vertegenwoordigen. De gemeente wil nl niet met individuen of losse groepjes overleggen. In een enquête van een aantal jaar geleden gaf 98 % van de bewoners aan dat de Dorpsraad moet blijven en belangrijk is.

 

De Dorpsraad Driemond bestaat uit een groep vrijwilligers die op persoonlijke titel lid zijn, dus niet namens een politieke partij, groep, vereniging o.i.d. Op dit moment zitten er een aantal oudgedienden in de Dorpsraad:
3 oud-voorzitters, 1 oud-penningmeester, 2 oud-bestuursleden. Dat houdt in dat de gemiddelde leeftijd naar de 70 loopt. Wij zitten er in omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het dorp Driemond.

 

De Dorpsraad heeft één betaalde parttime medewerker, Tom Hemminga, en heeft een eigen ruimte in de MatchZo. Ze geeft 11 keer per jaar de Dorpskrant uit. De Dorpsraad vergadert de tweede dinsdag van de maand, de gebiedsmakelaar is daar ook bij aanwezig en regelmatig worden gasten uitgenodigd.

 

De leden van de Dorpsraad overleggen met gemeentelijke vertegenwoordigers over het Groot Onderhoud, de energietransitie, de vuilnisophaal, voorzieningen voor de jeugd, voor ouderen, voor iedereen. De Dorpsraad ondersteunt initiatieven van bewoners zoals de Vlindertuin, de aankomst van Sinterklaas, het Oranjefeest etc. De raad gaat aan de slag met klachten en zorgen van de Driemonders. Organiseert bijeenkomsten over allerlei onderwerpen, overlegt ook regelmatig met de bestuurscommissie in Weesp. Er zijn verschillende commissies binnen de Dorpsraad zoals de commissie verkeer en de commissie groot onderhoud.

 

De Dorpsraad heeft op heel veel zaken in het dorp invloed en heeft al veel voor elkaar gebracht:
• Het postagentschap
• De gratis bibliotheek in de MatchZo
• De herinrichting van het kruispunt Provinciale Weg
• De reconstructie van de brug over het Gein
• De bouw van de Kern
• De bouw van de MatchZo
• Inkomst Sinterklaas, Oranjefeest, Zomerfeest, Lichtjeswandeling,
• Enquête Windmolens. We hebben ook zitting in de adviesraad windturbines

   Sara
• Enquête over samengaan met Weesp
De zorg via dat de aansluiting bij Weesp goed verloopt en Weesp Driemond niet vergeet
• Mokum Flex


Kortom, als je lid van de Dorpsraad wordt, wacht je een boeiend kijkje voor en achter de schermen van Driemond. Je kunt over alles meepraten, zelf belangrijke zaken aandragen en het staat ook nog eens goed op je cv.
Wij zoeken betrokken Driemonders die het belangrijk vinden dat Driemond, als onderdeel van Amsterdam, toch zichzelf blijft: een dorp in de stad.


Leny Schuitemaker


Word jij lid van de Dorpsraad?
Neem contact op via: Dorpsraad@driemond.info
of spreek gerust een van ons aan:
Olaf Bánki, Wim Glansbeek, Rob Muijs, Klaas Rozendaal, Leny Schuitemaker,
Ubald Seveke, Tom Witkamp (samen de Dorpsraad Driemond).
of Tom Hemminga (office manager).

 

https://www.driemond.info/dorpsraad/


 

De Dorpsraad Driemond is met ingang van 30 juni 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 


Fase 2 van het groot onderhoud is ook te volgen via de bouwapp (scan hiervoor de bijgevoegde QR-code) of via https://debouw.app/projects/groot-onderhoud-driemond-fase-2/updates.