Het kantoor van de Dorpsraad is in verband met de vakantie gesloten  van 6 september t/m 22 september.Informatieavond Groot Onderhoud

 

Het is al weer even geleden maar op maandagavond 8 juli jl. was er een bijeenkomst voor de bewoners van de Jaargetijden, Lente-, Zomer- Herfst-, en Winterstraat, Seizoenenhof, Kasteleinstraat en Lange Stammerdijk. Het ging om de "voorlopig Ontwerp-fase 2 Groot Onderhoud".

 

Er waren zo’n 60 Driemonders gekomen. Er waren wat inleidende woorden van Jakob Wedemeijer, de portefeuillehouder Openbare Ruimte en Groen van het stadsdeel, van onze eigen Klaas Rozendaal, coördinator van de werkgroep in Driemond. Namens het projectteam sprak projectmanager Henk Harms.

 

In het kort werd aangegeven dat er 7 1/2 miljoen euro beschikbaar is voor fase 2 en 3 van het onderhoud. Fase 1 is met succes afgerond. Fase 3 is in het dorp aan de overkant van de brug. Meer geld wordt het niet heeft de gemeente besloten.

 

Er is intensief contact geweest tussen bewoners en projectteam en er waren zo’n 70 punten naar voren gekomen o.a. dat sommige trottoirs te smal zijn voor kinderwagens en rollators, dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, dat er parkeerproblemen bij de school zijn. Daarna kon iedereen op de tekeningen kijken wat de plannen zijn. Er waren vertegenwoordigers van o.a. Ymere, Waternet en het projectteam.

 

Per email kan tot 8 september gereageerd worden (onderhouddriemond.sdzo@amsterdam.nl )

Alle vragen en opmerkingen worden beantwoord en dán pas komt het definitieve ontwerp, dat wordt 2020.

 

U kunt meer informatie vinden op www.amsterdam.nl/projecten/driemondProjectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 

Frequent gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op:

https://www.amsterdam.nl/driemond-onderhoud/

Commentaren: 0