De Dorpsraad Driemond is met ingang van 30 juni 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Collectieve inkoop zonnepanelen

Zoals in de vorige dorpskrant gemeld, zijn wij bezig met het organiseren van een zonnepanelen actie voor geïnteresseerde woningeigenaren in Driemond.

 

Met zonnepanelen stoot u minder CO2 uit, daalt de energierekening en stijgt uw woningwaarde. Een zonnepaneel gaat meer dan 25 jaar mee en gemiddeld verdient u zonnepanelen terug binnen 7-10 jaar.
Wanneer het verduurzamen van uw woning gezamenlijk kan is dat gemakkelijker en goedkoper. Inmiddels is een installateur door ons geselecteerd.

 

Hierbij hebben we naast kwaliteit gelet op prijs en garantie. De gekozen installateur zal bij interesse bij u langskomen en op basis van uw wensen en de mogelijkheden een offerte maken (maatwerk). De korting van de actie wordt daarin verrekend.

 

Binnenkort ontvangt u van ons een brief met meer informatie. In de tweede helft van februari zal door ons een informatieavond georganiseerd worden. Daar zal ruimte zijn voor uw vragen en is de gemeente en installateur ook aanwezig.

 

Namens de werkgroep Energietransitie:
Roeland Vos & Mathijs Petri, Karin Krabbendam (namens de tuinparken).

 


Een nieuwe Dorpsraad

Per 1 november is er een nieuwe Dorpsraad. Deze zal blijven doen wat ze sinds 1967 al voor het dorp doet: opkomen voor de eenheid en het unieke karakter van Driemond. De Dorpsraad is officieel aanspreekpunt voor de gemeente, voert de dialoog en vertegenwoordigt de dorpsbelangen bij de gemeente. Daarnaast beheert de Dorpsraad de budgetten voor allerlei activiteiten.

 

Er spelen op dit moment belangrijke zaken in Driemond. Vanaf 2022 maken we niet langer deel uit van Zuidoost, maar vormen we samen met Weesp een nieuw stadsgebied. Dat biedt nieuwe kansen, maar ook uitdagingen. Bij onze oude contacten kunnen we dan niet meer aankloppen, maar we willen wel onze voorzieningen behouden.

 

Bovendien wordt er nog aan het groot onderhoud gewerkt, komt er een nieuwe brug over de Gaasp, en zal ook de energietransitie veel impact hebben op Driemond. Allemaal zaken waarvoor we een sterke en actieve Dorpsraad nodig hebben, die weet wat er speelt in het dorp en die zich namens ons allen bezighoudt met het lokale beleid.

 

Gelukkig zijn we het met elkaar eens dat de Dorpsraad moet blijven bestaan: dat vond in elk geval een ruime meerderheid van de respondenten in de enquête van maart 2019.

 

De afgelopen jaren is wel gebleken dat er steeds meer werk terechtkwam bij een handjevol vrijwilligers. Na het aftreden van secretaris Olaf Bánki en voorzitter Ubald Seveke eerder dit jaar, is het dan ook hoog tijd voor een ingrijpende hervorming van de Dorpsraad.

 

Het is anno 2021 niet meer zo vanzelfsprekend om aan het verenigingsleven deel te nemen, en mensen hebben minder tijd voor vrijwilligerswerk. Maar het is het wel makkelijker geworden om contact te onderhouden: mailen en appen gaat heel snel, zonder dat je eindeloos hoeft te vergaderen.

 

Vooral het probleem dat al het werk dat de Dorpsraad doet op de schouders van enkele bestuurders terechtkwam heeft ons doen kiezen voor een brede Dorpsraad, waarbij de taken verdeeld zijn onder een groter aantal bestuursleden. Deze bestuurders begeleiden de werkgroepen van dorpsbewoners en de contacten zijn digitaal of in levenden lijve.
De functies van voorzitter en secretaris moeten opnieuw ingevuld worden. We willen ervoor zorgen dat ook deze taken niet te belastend worden, ook hier geldt: vele handen maken licht werk.

 

De nieuwe Dorpsraad bestaat uit:
• Vacature vacant (Voorzitter)
• Vacature vacant (Secretaris)
• Rob Muijs (Penningmeester)
• Olaf Bánki (Werkgroep Fusie Weesp/ Driemond)
• Wim Glansbeek (Werkgroep Verkeer)
• Mathijs Petri (Werkgroep Energietransitie)
• Klaas Rozendaal (Werkgroepen Groot onderhoud en Groen)
• Gladys Vos (Doelgroepen/Senioren)
• Leny Schuitemaker (Algemeen bestuurslid)

• Ubald Seveke (Algemeen bestuurslid)
• Tom Witkamp (Algemeen bestuurslid)
De leden worden ondersteund door Tom Hemminga (Office manager en financieel).

 

Een belangrijke taak van de nieuwe Dorpsraad is contact houden met het dorp; we moeten weten wat er speelt. Dat kan niet zo moeilijk zijn, er zijn zoveel manieren om elkaar te bereiken. U kunt inlopen bij het kantoor in de Matchzo op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 uur - 14.00 uur. De Dorpsraad is ook per mail bereikbaar op dorpsraad@driemond.info en per telefoon op 0294-414883. Bovendien lezen we wat er voorbijkomt in de Driemond Algemeen app-groep.

 

De maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad zijn voortaan openbaar toegankelijk, die worden aangekondigd in de Dorpskrant. Inwoners zijn daar welkom als ze willen meedenken of als ze een initiatief hebben waarbij de Dorpsraad zou kunnen helpen.

 

Driemonders geven al meer dan 50 jaar vorm aan hun eigen dorp, en dat moet ook zo blijven. We willen alle dorpelingen laten weten dat hun input en inzet volop wordt gewaardeerd!

 Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 


Fase 2 van het groot onderhoud is ook te volgen via de bouwapp (scan hiervoor de bijgevoegde QR-code) of via https://debouw.app/projects/groot-onderhoud-driemond-fase-2/updates.