Het kantoor van de Dorpsraad is gesloten van 27 september t/m 10 oktober

Het postagentschap blijft wel open.


 

De Dorpsraad Driemond is met ingang van 30 juni 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Samen voor een sterk en mondig Driemond

Al meer dan 55 jaar is de Dorpsraad een begrip in Driemond. Maar veel Driemonders weten niet precies wat een dorpsraad is en wat een dorpsraad kan betekenen voor iedere inwoner van Driemond.

 

Allereerst: de Dorpsraad is geen gekozen instituut of iets wat de gemeente heeft georganiseerd. De Dorpsraad is een vrijwilligersorganisatie van betrokken Driemonders die het begrip ‘burgerparticipatie’ in de praktijk brengen. Ook bevorderen zij de sociale samenhang met activiteiten als ontbijt voor ouderen, een spelletjesmiddag voor de schooljeugd of het beheer van onze eigen bibliotheek.

 

Burgerparticipatie
Dit betreft een serieuze poging van de overheid om burgers in een vroeg stadium mee te laten denken – en mee te laten beslissen – over beleidsvoornemens die van invloed zijn op de directe leefomgeving. Voor Driemond betreft dat bij voorbeeld de samenvoeging met Weesp tot een nieuw stadsgebied, het project groot onderhoud, de renovatie van het brug- en sluiscomplex, maar ook zaken als de plaatsing van windturbines in onze nabijheid of de energietransitie op lange termijn.

 

Betrokkenheid en draagvlak
Momenteel bestaat de Dorpsraad uit een dagelijks bestuur, ondersteund door het kantoor, dat wordt gerund door Tom Hemminga. De communicatie naar de Driemondse gemeenschap toe is heeft de laatste jaren diverse ingrijpende verbeteringen ondergaan, maar het blijft zoeken naar een vorm waarin vooral betrokkenheid en feedback úit de gemeenschap sterker naarvoren komen en het draagvlak voor beslissingen inzichtelijker wordt.
We kunnen niet genoeg benadrukken dat iedereen te allen tijde van harte welkom is om zelf initiatieven te ontplooien of zich aan te sluiten bij de diverse werkgroepen voor het gemeenschappelijk welzijn van Driemond. Ook zijn er inmiddels vacatures voor een nieuwe voorzitter en secretaris (zie kader). Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe visie op de communicatie en de organisatiestructuur van de Dorpsraad, met het doel u als Driemonder optimaal te informeren over – en bovenal te betrekken bij – de vele ontwikkelingen die ons gezamenlijke leefklimaat betreffen.

 

Transitie Dorpsraad
Op dit moment is een groep van 12 betrokken Driemonders, verenigd in een stuur- annex adviesgroep, in gesprek over de transitie van de Dorpsraad. Een deel van deze groep biedt bestuurlijke ondersteuning, een ander deel houdt zich bezig met de begeleiding van werkgroepen die namens de Dorpsraad overleg plegen met instanties die bij Driemondse aangelegenheden betrokken zijn. Bestuur én trekkers van werkgroepen nemen de besluiten in samenspraak met de Driemonders. Via de dorpskrant wordt voortgang van de lopende zaken teruggekoppeld. Ook worden duidelijk breed gedragen acties, zoals de protesten tegen de komst van de mega-windturbines of plaatsing van ondergrondse afvalbakken op onwenselijke locaties, gecommuniceerd en ondersteund.

 

Voor, door en met Driemonders
We doen deze herhaalde oproep om je nogmaals de mogelijkheid te bieden de fundamenten van ons dorp te versterken met je enthousiasme, ervaring, kennis en inzicht. Het biedt je de gelegenheid om mee te praten en invloed uit te oefenen op zaken die ons allen betreffen en die soms verstrekkende gevolgen hebben voor ons gezamenlijke leefklimaat. Wij kijken van ganser harte uit naar je reactie!

 

Stuurgroep Transitie Dorpsraad
Driemond, augustus 2021.
Gladys Vos, Klaas Rozendaal, Koos de Rooij, Leny Schuitemaker, Mathijs Petri, Olaf Banki, Rob Muijs, Stefan Zuidervaart, Tom Hemminga, Tom Witkamp, Ubald Seveke, Wim Glansbeek.


In de zich vernieuwende Dorpsraad Driemond zijn momenteel vacatures voor een voorzitter (m/v) en een secretaris (m/v)

 

Voor beide functies geldt dat we op zoek zijn naar mensen met een uitgesproken hart voor onze kleine gemeenschap en affiniteit met communicatie, coördinatie en een creatieve resultaatgerichte insteek.
Een groot deel van de uitvoerende taken, waaronder contacten met overheidsinstanties, zijn in handen van de werkgroepen. Dat biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid tijd voor de bestuursfuncties beperkt te houden.

 

Wil je ook je bijdrage leveren aan een sterk en leefbaar Driemond? Meld je dan aan via het kantoor van de Dorpsraad:

 

Tel: 0294-414883
Mail: dorpsraad@driemond.info


AED's in Driemond

De Dorpsraad Driemond heeft vanuit het Dorpsfonds twee AED's aangeschaft. Dit kan doordat het Dorpsfonds het afgelopen jaar een flinke bijdrage heeft gekregen door het postagentschap.

 

Eén van de twee AED's zal komen te hangen bij MatchZo. De AED van MatchZo is afgekeurd en moet vervangen worden. De Dorpsraad wil daarmee de verenigingen ondersteunen.

 

De andere komt te hangen bij het cafetaria van de firma. Rezk en de Vries, die zich bereid hebben verklaard de locatie beschikbaar te stellen en de energiekosten voor hun rekening te nemen.

 

Beide AED's komen te staan in een buitenkast, zodat de AED's ook bij een gesloten gebouw goed bereikbaar zijn. Ga binnenkort eens bij beide locaties kijken, zodat u weet waar hij hangt als het nodig is.

 

Dan is er nog meer goed nieuws. De Dorpsraad Driemond vind het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de AED's kunnen bedienen. Zij heeft daarom besloten dit jaar in samenwerking met de Driemondse EHBO-vereniging Mitella een actie te doen. Dorpsbewoners kunnen zich in 2021 voor half geld inschrijven voor de cursus reanimatie en AED. De hele cursus kost dan nog maar € 30,00. Niet veel als u bedenkt dat u daarmee een leven kunt redden.

 

Doet u ook mee?

 

U kunt zich aanmelden bij de Dorpsraad (0294-414883; dorpsraad@driemond.info of persoonlijk tijdens de kantooruren).

 Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 


Fase 2 van het groot onderhoud is ook te volgen via de bouwapp (scan hiervoor de bijgevoegde QR-code) of via https://debouw.app/projects/groot-onderhoud-driemond-fase-2/updates.