Coördinator Sinterklaasintocht gezocht

Na dit jaar neemt Annie van Alphen afscheid als coördinator van de jaarlijkse Driemondse Sinterklaas intocht. Zij heeft deze mooie en traditionele intocht vele jaren met veel inzet en liefde begeleid en vormgegeven en wil nu graag het stokje aan een gemotiveerde opvolgster op opvolger overdragen.

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Dorpsraad en dit jaar met Annie meelopen om te zien en te beleven wat het allemaal inhoudt.

 

Zonder coördinator geen Sinterklaas intocht, dus neem zeker contact op, zodat we ook de volgende jaren een Driemondse Sinterklaas intocht hebben.

 

 Openbaar Vervoer in Driemond

Op 7 oktober was er in de MatchZo een bijeenkomst over het OV in Driemond onder het motto “Denk mee over de toekomst”.

Er waren ongeveer 20 Driemonders aanwezig die wilden meepraten over de vraag:”

Hoe kan Driemond bereikbaar blijven tegen

lagere kosten”. Na een korte inleiding van Olaf Bánki die namens de dorpsraad benadrukte dat het niet alleen gaat om vervoer van af Driemond maar ook naar ons dorp toe (voetballers, 2000 mensen van de twee grote volkstuinen) werd de

avond verder geleid door Ed Ram.

 

Het blijkt dat Mokumflex nog al wat problemen kent. Was het vervoer eerst gratis sinds enige tijd betaal je €2,50 per rit. Eén ritje kost de gemeente + € 28,-.

In december eindigt de proef met Mokumflex (RMC) en de gemeente wil graag van bewoners weten wat zij belangrijk vinden. Er volgde een quiz waarbij de aanwezigen met handopsteken het juiste antwoord moesten geven.

Sommige antwoorden waren wat onverwacht:

zo heeft er één persoon van januari t/m juli 280 x met Mokumflex gereisd. Werden er gemiddeld 15 mensen per dag vervoerd en werd 60% van de ritten geboekt in het weekend en ’s avonds als de 49 niet rijdt.

 

Vervolgens werd er in kleine groepjes gediscussieerd over een aantal vragen. De antwoorden waren duidelijk:

  • Iedereen wil vervoer op vaste tijden,
  • in aanvulling op lijn 49 zodat er van ’s morgens 6.00 tot ’s avonds 24.00 uur en
  • in het weekend openbaar vervoer is.
  • Te betalen met de OV-chipkaart.
  • Geen vrijwilligers op de bus maar professionele chauffeurs.

 

Aan de orde kwam nog dat misschien de metro doorgetrokken kan worden, dat Weesp mogelijkheden biedt: daar is ook goed OV nodig, dat de huidige ritprijs te hoog is (liever OV-chipkaart) en dat goede informatie voor de reiziger noodzakelijk is.

 

Wat nu? Door

de gemeente worden de verschillende opties uitgewerkt en in de werkgroep

verkeer en de dorpsraad besproken. Vervolgens wordt er afgestemd met de vervoerregio, akkoord van de wethouder gevraagd en dan pas kan de gekozen oplossing ingevoerd worden.

 

Wilt u meepraten? Meldt u dan aan bij de werkgroep verkeer/bereikbaarheid. Heel belangrijk dat daar versterking komt zodat we een stevige gesprekspartner zijn voor de gemeente.

 

NB. Voor mensen met AOW en een klein pensioen bestaat de mogelijkheid om gratis met het openbaar vervoer te reizen (www.amsterdam.nl).

Vindt u dit te ingewikkeld kom dan gerust ’s morgens naar het kantoor van de

Dorpsraad in de MatchZo.

 


De kinderburgermeester van Amsterdam komt uit Driemond

 

Amsterdam heeft de primeur van de eerste echte kinderburgemeester; de

11-jarige Ilias uit Driemond is officieel aangesteld door wethouder Rutger

Groot Wassink.

 

Ilias spreekt de wens uit dat alle kinderen van Amsterdam zich veilig voelen,

zich thuis voelen en goed behandeld worden. Ook zal hij burgemeester Femke Halsema bijstaan bij evenementen als Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking en de intocht van Sinterklaas.

 

Samen met de leden van de nieuw opgerichte kinderraad zal Ilias er zorg voor dragen dat de kinderen van Amsterdam in de politiek gehoord worden en hun wensen op de agenda van de Amsterdamse stadspolitiek terecht komen.

 

Driemond is in ieder geval nu al trots op hem!

 


Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 

Frequent gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op:

https://www.amsterdam.nl/driemond-onderhoud/