In maart en april is het kantoor van de Dorpsraad op maandag en woensdag gesloten.  Van 9 mei t/m 20 mei is het kantoor ook gesloten.

Het postagentschap is wel open (m.u.v. de feestdagen).


25 t/m 28 april: ORANJE FESTIVITEITEN

Het volledig programma van de activiteiten georganiseerd door de Oranje Vereniging Driemond heeft u inmiddels op de deurmat gevonden. Zo niet...dan zal dit absoluut eerdaags gebeuren! Het leuke is dat wij een programma hebben opgezet voor iedereen. Van kleine kinderen tot de hoog bejaarde senioren in ons dorp. Het bestuur heeft in ieder geval veel plezier gehad tijdens het organiseren van alle festiviteiten. Wij hopen dat jong en oud dat ook gaan ervaren.


Wij nodigen iedereen uit om gezellig langs te komen. Heb je zin in de Pub Quiz op donderdag of lekker dansen op Koningsnacht, kom langs! Voel je meer voor de activiteiten op Koningsdag...Je bent de hele dag van harte welkom. Vergeet ook de high tea op zondag niet want wij beloven u naast het gezellig samen zijn ook nog een bijzonder muziek spektakel.

 

Heb je je nog niet ingeschreven voor de Pub Quiz, High Tea, Brunch of 5-Kamp dan kan dat nog. Schrijf je in via Oranjeverenigingdriemond@gmail.com of neem contact op met de bestuursleden van de OVD.

 

Tegenwoordig is het niet eenvoudig om te voldoen aan de eisen bij het aanvragen van de vergunningen. Aan de andere kant is dit natuurlijk ook heel belangrijk. Het gaat tenslotte om uw veiligheid en o.a. het milieu. Het is uiteraard niet toegestaan om alcohol te schenken onder 18 jaar. Met klem vragen wij om dit onder de aandacht te brengen van uw kinderen. Er zijn zeer strenge eisen gesteld op het gebruik van alcohol onder de 18 jaar. Nadrukkelijk heeft het bestuur van de OVD aangegeven dit te respecteren en te handhaven.

 

Tot slot hebben wij een vraag aan alle bewoners. Wat zou het leuk zijn als iedereen de vlag uit hangt op koningsdag. Rood, wit en blauw en veel oranje in heel Driemond zou fantastisch zijn.

 

Oranje Vereniging Driemond,
Rabobank NL69RAB0 0343 1511 54
Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom!

 

Namens het bestuur van de
Oranje Vereniging Driemond
Klaas Rozendaal

 

De bewoners in de onmiddellijke omgeving rondom de Matchzo krijgen te maken met enige overlast tijdens de festiviteiten.
De organisatie van de Oranje Vereniging Driemond vraagt daar begrip voor. Wij zullen maatregelen treffen om overlast tot een minimum te beperken. Geluidsmetingen gaan we o.a. uitvoeren op het Zonnehof en Maanhof. Deze rapporteren wij aan de gemeente Amsterdam. Aan onze bezoekers vragen wij om rekening te houden met de omgeving. De aard en duur van de festiviteiten leest u in ons programmaboekje dat huis aan huis verstrekt is.
Verkeersmaatregelen: langs de Stammerlandweg mag niet worden geparkeerd. Dit om vrije toegang voor hulpverlening te garanderen bij
eventuele calamiteiten.

 

Vragen of klachten? Neem gerust contact op met Klaas Rozendaal:


Of bel het gemeentelijk telefoonnummer 14020. Website: www.amsterdam.nl voor meldingen overlast openbare ruimte.

 

 


Vrijdag 31 mei 2024: DRIEMONDDAG!

Vrijdag 31 mei van 13.00-17.00 uur vindt op het Dorpsplein de eerste
Driemonddag plaats.

 

We maken er een gezellige middag van voor alle bewoners van Driemond. Er komt een marktje met informatie en activiteiten van de diverse verenigingen en organisaties in het dorp. Vanuit de Groencommissie Driemond zal er een kraam zijn met (ruil-)stekjes en plantjes van bewoners. Heb je planten in je tuin of huis over, dan kun je er iemand anders blij mee maken en krijg je een ander plantje mee retour. Ook willen we vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. De verenigingen en organisaties die in Driemond actief zijn kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Immers, vrijwilligerswerk is in elke gemeenschap nodig om het met elkaar gezellig en leefbaar te houden.
Voor de kinderen is er een springkussen en zijn er spelletjes. En er is natuurlijk ook wat lekkers.

 

De Driemonddag wordt georganiseerd door woningbouwvereniging Ymere, samen met andere organisaties zoals huurdersvereniging Vechtstroom en WMM, Eigen Haard, Versa Welzijn, de Fixbrigade, Gemeente Amsterdam en uiteraard de Dorpsraad.

 

We hopen via de Driemonddag mensen te laten zien wat voor leuke dingen er gebeuren in ons dorp en wat je er allemaal kunt doen.
We rekenen op een grote opkomst!
Wil je met je vereniging of organisatie ook nog meedoen, meld je aan bij de Dorpsraad: tel 0294-414883 of email Dorpsraad@Driemond.info
vóór 30 april.


Hartelijke groet,
De Dorpsraad
 

De Dorpsraad Driemond is met ingang van 30 juni 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 


Fase 2 van het groot onderhoud is ook te volgen via de bouwapp (scan hiervoor de bijgevoegde QR-code) of via https://debouw.app/projects/groot-onderhoud-driemond-fase-2/updates.