De Dorpsraad Driemond is met ingang van 30 juni 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Sinterklaas

Lieve kinderen van Driemond,


Dit jaar is er helaas geen Sinterklaas intocht, maar er is wel weer een leuke knutselplatenwedstrijd.

 

Je vindt ze bij de dorpskrant van november, om in elkaar te zetten, te kleuren en mooi te versieren. Op de knutselplaten staat ook alles wat je moet weten als je mee wilt doen. Als jullie dan ook nog een vraag voor Sinterklaas hebben, dan kun je er gewoon een briefje bij doen.

 

Jullie (of papa, mama, oma, opa) kunnen je knutselplaten t/m zaterdag 27 november inleveren bij Tom, Jan, André, Jolanda en Meitie van het postagentschap, tijdens de openingsuren: ma-vr 10:00-14:00 uur;

za 11:00-14:00 uur

 

Sinterklaas heeft beloofd dat alle inzendingen worden beloond met een mooi cadeautje en wat lekkers. Voor de allermooiste knutsels in elke leeftijdscategorie zijn extra prijzen!

 

Op zaterdag 4 december tussen10:00 -14:00 uur, kunnen jullie de platen, samen met het cadeautje weer ophalen.


Een nieuwe Dorpsraad

Per 1 november is er een nieuwe Dorpsraad. Deze zal blijven doen wat ze sinds 1967 al voor het dorp doet: opkomen voor de eenheid en het unieke karakter van Driemond. De Dorpsraad is officieel aanspreekpunt voor de gemeente, voert de dialoog en vertegenwoordigt de dorpsbelangen bij de gemeente. Daarnaast beheert de Dorpsraad de budgetten voor allerlei activiteiten.

 

Er spelen op dit moment belangrijke zaken in Driemond. Vanaf 2022 maken we niet langer deel uit van Zuidoost, maar vormen we samen met Weesp een nieuw stadsgebied. Dat biedt nieuwe kansen, maar ook uitdagingen. Bij onze oude contacten kunnen we dan niet meer aankloppen, maar we willen wel onze voorzieningen behouden.

 

Bovendien wordt er nog aan het groot onderhoud gewerkt, komt er een nieuwe brug over de Gaasp, en zal ook de energietransitie veel impact hebben op Driemond. Allemaal zaken waarvoor we een sterke en actieve Dorpsraad nodig hebben, die weet wat er speelt in het dorp en die zich namens ons allen bezighoudt met het lokale beleid.

 

Gelukkig zijn we het met elkaar eens dat de Dorpsraad moet blijven bestaan: dat vond in elk geval een ruime meerderheid van de respondenten in de enquête van maart 2019.

 

De afgelopen jaren is wel gebleken dat er steeds meer werk terechtkwam bij een handjevol vrijwilligers. Na het aftreden van secretaris Olaf Bánki en voorzitter Ubald Seveke eerder dit jaar, is het dan ook hoog tijd voor een ingrijpende hervorming van de Dorpsraad.

 

Het is anno 2021 niet meer zo vanzelfsprekend om aan het verenigingsleven deel te nemen, en mensen hebben minder tijd voor vrijwilligerswerk. Maar het is het wel makkelijker geworden om contact te onderhouden: mailen en appen gaat heel snel, zonder dat je eindeloos hoeft te vergaderen.

 

Vooral het probleem dat al het werk dat de Dorpsraad doet op de schouders van enkele bestuurders terechtkwam heeft ons doen kiezen voor een brede Dorpsraad, waarbij de taken verdeeld zijn onder een groter aantal bestuursleden. Deze bestuurders begeleiden de werkgroepen van dorpsbewoners en de contacten zijn digitaal of in levenden lijve.
De functies van voorzitter en secretaris moeten opnieuw ingevuld worden. We willen ervoor zorgen dat ook deze taken niet te belastend worden, ook hier geldt: vele handen maken licht werk.

 

De nieuwe Dorpsraad bestaat uit:
• Vacature vacant (Voorzitter)
• Vacature vacant (Secretaris)
• Rob Muijs (Penningmeester)
• Olaf Bánki (Werkgroep Fusie Weesp/ Driemond)
• Wim Glansbeek (Werkgroep Verkeer)
• Mathijs Petri (Werkgroep Energietransitie)
• Klaas Rozendaal (Werkgroepen Groot onderhoud en Groen)
• Gladys Vos (Doelgroepen/Senioren)
• Leny Schuitemaker (Algemeen bestuurslid)

• Ubald Seveke (Algemeen bestuurslid)
• Tom Witkamp (Algemeen bestuurslid)
De leden worden ondersteund door Tom Hemminga (Office manager en financieel).

 

Een belangrijke taak van de nieuwe Dorpsraad is contact houden met het dorp; we moeten weten wat er speelt. Dat kan niet zo moeilijk zijn, er zijn zoveel manieren om elkaar te bereiken. U kunt inlopen bij het kantoor in de Matchzo op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 uur - 14.00 uur. De Dorpsraad is ook per mail bereikbaar op dorpsraad@driemond.info en per telefoon op 0294-414883. Bovendien lezen we wat er voorbijkomt in de Driemond Algemeen app-groep.

 

De maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad zijn voortaan openbaar toegankelijk, die worden aangekondigd in de Dorpskrant. Inwoners zijn daar welkom als ze willen meedenken of als ze een initiatief hebben waarbij de Dorpsraad zou kunnen helpen.

 

De eerstvolgende vergadering is op 29 november om 20.00 uur in de MatchZo.

 

Driemonders geven al meer dan 50 jaar vorm aan hun eigen dorp, en dat moet ook zo blijven. We willen alle dorpelingen laten weten dat hun input en inzet volop wordt gewaardeerd!

 


In de zich vernieuwende Dorpsraad Driemond zijn momenteel vacatures voor een voorzitter (m/v) en een secretaris (m/v)

 

Voor beide functies geldt dat we op zoek zijn naar mensen met een uitgesproken hart voor onze kleine gemeenschap en affiniteit met communicatie, coördinatie en een creatieve resultaatgerichte insteek.
Een groot deel van de uitvoerende taken, waaronder contacten met overheidsinstanties, zijn in handen van de werkgroepen. Dat biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid tijd voor de bestuursfuncties beperkt te houden.

 

Wil je ook je bijdrage leveren aan een sterk en leefbaar Driemond? Meld je dan aan via het kantoor van de Dorpsraad:

 

Tel: 0294-414883
Mail: dorpsraad@driemond.info


AED's in Driemond

De Dorpsraad Driemond heeft vanuit het Dorpsfonds twee AED's aangeschaft. Dit kan doordat het Dorpsfonds het afgelopen jaar een flinke bijdrage heeft gekregen door het postagentschap.

 

Eén van de twee AED's zal komen te hangen bij MatchZo. De AED van MatchZo is afgekeurd en moet vervangen worden. De Dorpsraad wil daarmee de verenigingen ondersteunen.

 

De andere komt te hangen bij het cafetaria van de firma. Rezk en de Vries, die zich bereid hebben verklaard de locatie beschikbaar te stellen en de energiekosten voor hun rekening te nemen.

 

Beide AED's komen te staan in een buitenkast, zodat de AED's ook bij een gesloten gebouw goed bereikbaar zijn. Ga binnenkort eens bij beide locaties kijken, zodat u weet waar hij hangt als het nodig is.

 

Dan is er nog meer goed nieuws. De Dorpsraad Driemond vind het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de AED's kunnen bedienen. Zij heeft daarom besloten dit jaar in samenwerking met de Driemondse EHBO-vereniging Mitella een actie te doen. Dorpsbewoners kunnen zich in 2021 voor half geld inschrijven voor de cursus reanimatie en AED. De hele cursus kost dan nog maar € 30,00. Niet veel als u bedenkt dat u daarmee een leven kunt redden.

 

Doet u ook mee?

 

U kunt zich aanmelden bij de Dorpsraad (0294-414883; dorpsraad@driemond.info of persoonlijk tijdens de kantooruren).

 Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 


Fase 2 van het groot onderhoud is ook te volgen via de bouwapp (scan hiervoor de bijgevoegde QR-code) of via https://debouw.app/projects/groot-onderhoud-driemond-fase-2/updates.