Bestuurscommissie Weesp/Driemond geeft klap op Nota van Beantwoording fase 3

U heeft een periode niet veel informatie van ons ontvangen (Klaas Rozendaal en Stefan Zuidervaart) op de achtergrond hebben wij echter niet stil gezeten. Hoog tijd om u vanuit de werkgroep te informeren over de huidige status betreft het Groot Onderhoud fase 3.

 

Bestuurscommissie
Op 5 juli heeft de Bestuurscommissie in Weesp voor het eerst de NvB behandeld. Naar aanleiding van vragen en inspraak van een aantal bewoners besloot de Bestuurscommissie behoefte te hebben aan een technische sessie. Denk aan: waarom geen glasvezel mantelbuis in fase 3, waarom heeft de gemeente niets gedaan met het voorstel van alle bewoners van de Burgemeester Bletzstraat (Max. 1 meter tuin inleveren voor meer ruimte in de openbare ruimte), waarom is er nog geen officiële afspraak gemaakt met Rijkswaterstaat voor toestemming om de snelheid drastisch te verminderen van met name fietsers komende vanaf het kanaal. Waarom kiest de gemeente toch voor parkeren langs de Gaasp daar waar bewoners nu parkeren langs de woningen.

 

Op 27 september vond deze technische sessie plaats waarin de Bestuurscommissie meer uitleg kreeg over het doorlopen participatieproces en gemaakte ontwerpkeuzes. Hierna is op dinsdagavond 11 oktober de NvB door de Bestuurscommissie vastgesteld.

 

Planning
In december zal het uitvoerings- en kredietbesluit worden behandeld waarmee ook het definitief ontwerp (DO) formeel wordt vastgesteld. Ondertussen wordt er al hard gewerkt aan de voorbereiding en aanbesteding van het uit te voeren
Bestuurscommissie Weesp/Driemond geeft
klap op Nota van Beantwoording fase 3
Sint en zijn Pieten komen dit jaar weer naar Driemond.
Samen met de Dorpsraad is daarom een feest georganiseerd voor iedereen in het dorp. In deze krant vindt u de uitnodiging.
U komt toch ook?werk. De planning is dat de werkzaamheden voor fase 3 eind 2023 zullen starten.

 

Meedenken over groen
Zoals ook in de NvB staat aangegeven komt er op het Zandpad een strook van bloeiende vaste planten en heesters. In de werkgroep fase 3 is toegezegd dat over de nadere invulling van de groenvakken ruimte is voor inbreng vanuit bewoners. U kunt hierbij denken aan specifieke hoogtes, kleuren en plantsoorten. Wilt u graag meedenken over de invulling? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar onderhouddriemond.SDZO@amsterdam.nl.

 

In het kort komt het erop neer dat de bestuurscommissie akkoord gaat met het Voorlopig Ontwerp Groot Onderhoud fase 3. De commissie zet wel een aantal kanttekeningen bij diverse punten tijdens het verloop van het participatieproces tussen de projectgroep Amsterdam en de werkgroep.
Vanuit de werkgroep hebben wij ruim 100 vragen gesteld als reactie op het Schets Ontwerp. Met regelmaat hebben we contact gehad met de projectgroep en veel betrokken bewoners. Helaas door Corona konden we veelal niet fysiek met elkaar aan tafel en vergaderden we via zoom. Het is fijn dat het Voorlopig Ontwerp er best goed uit ziet. Dankzij de inbreng tussen een aantal betrokken inwoners en de medewerkers van de projectgroep hebben we met elkaar ons best gedaan voor de toekomst in dit oude gedeelte van Driemond. Namens deze weg bedanken wij iedereen die hun steentje hebben bijgedragen!

 

Het is tijd dat er onderhoud wordt gepleegd. De openbare ruimte gaat hard achteruit. Kijk maar eens goed naar de bestrating. Tegels liggen her en der los en steken omhoog. Wortels van bomen verruïneren het trottoir.

 

Klaas Rozendaal en
Stefan Zuidervaart
Coördinatoren werkgroep Groot Onderhoud Driemond

 


Voor het Postagentschap zijn we op zoek naar een extra vrijwilliger om de openingstijden te borgen.

 

Wilt u ook bijdragen aan deze service aan de bewoners van Driemond, meldt u dan aan bij de Dorpsraad.

 


 

De Dorpsraad Driemond is met ingang van 30 juni 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 


Fase 2 van het groot onderhoud is ook te volgen via de bouwapp (scan hiervoor de bijgevoegde QR-code) of via https://debouw.app/projects/groot-onderhoud-driemond-fase-2/updates.