Nieuws van het bestuur

In 2018 hebben de drie bestuursleden van de Dorpsraad elkaar gevonden in hun inzet voor een mooi en leefbaar Driemond. De samenwerking is al bijna drie jaar prettig en vriendschappelijk te noemen en er is veel bereikt.
We zijn weer een volwaardig aanspreekpunt voor gemeentelijke instanties, er zijn nieuwe werkgroepen in het leven geroepen die gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigen, er is goed contact met de bestuurders van Amsterdam en Weesp en we zijn een postkantoor rijker.

 

De inzet van de Dorpsraad voor zaken als een beter openbaar vervoer, voorzieningen en groenbeheer is onverminderd. Maar wel komen we af en toe ogen, oren, handen en vooral tijd tekort om alle lopende zaken af te handelen

 

Onze penningmeester Koos de Rooij had al bij zijn aantreden begin 2018 aangekondigd dat het voor hem om een tijdelijke invulling ging. Ook gezien zijn leeftijd vind hij dat een jonger iemand dit het beste dit kan oppakken en per 1 maart legt hij zijn taken neer.

 

Ook ik als voorzitter zie me door persoonlijke omstandigheden gedwongen een stap terug te doen. Naast mijn dagelijks werk als grafisch ontwerper legt de functie een te grote tijdsdruk op me, wat soms resulteert in een grote mate van onzichtbaarheid die ik oprecht betreur. Ik blijf wel aan als algemeen bestuurslid en ook de eindredactie en vormgeving van de Dorpskrant zal ik met inzet en plezier blijven behartigen.

 

Voor het bestuur van de Dorpsraad zijn dan ook per 1 maart de posities van penningmeester en voorzitter vacant. Hiervoor doen we van ganser harte een beroep op mensen die, net als wijzelf, begaan zijn met de leefbaarheid en het welzijn van Driemond en haar inwoners. De samenwerking binnen de Dorpsraad is informeel en de gelijkwaardigheid der bestuursleden – ook in stemrecht – is in de recent bekrachtigde statuten vastgelegd.

 

Meer nadere informatie over de Dorpsraad en de vacatures kun je vinden op
www.driemond.info/dorpsraad.

 

Ook kun je tijdens de openingsuren altijd bellen met het kantoor,
0294-414 883, waar Tom Hemminga van de hoed en de rand weet en graag een afspraak met het bestuur regelt om nader kennis te maken.


Ubald Seveke, voorzitter DorpsraadEen gevecht tegen windmolens?

De voorbereidingen voor de energietransitie rond Amsterdam beginnen concrete vormen aan te nemen. Zoals je kunt verwachten van een gemeente waarin GroenLinks het college leidt, zijn de doelstellingen ambitieus.

 

Volgens wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck (GroenLinks) ‘is het tijd dat Amsterdammers hun verantwoordelijkheid nemen.’ Zij doelt daarmee op het gegeven dat Amsterdam voor de energiebehoefte grotendeels afhankelijk is van leveranciers uit andere regio's. In dat licht wil de gemeente minimaal 80% van de benodigde energie zelf opwekken met zon en wind. Om dat te realiseren wordt gezocht naar plekken voor de plaatsing van 17 windmolens. Ongeveer de helft past in het havengebied, uit zicht van de bewoonde wereld, maar voor de resterende molens wordt nog naarstig naar locaties gezocht, ook op plekken die wel degelijk overlast met zich mee dreigen te brengen voor particuliere huishoudens.

 

In de eerste instantie was een aantal van de windmolens ingepland bij IJburg, op zo’n 400 meter afstand van de eerste woonhuizen. Dit leidde tot een storm van protest bij de bewoners, die begrijpelijke zorgen hadden over geluidsoverlast, hun uitzicht en waardevermindering van hun huizen. Inmiddels blijkt ook de directe omgeving van Driemond in aanmerking te komen als mogelijkheid.

 

Dit was voor de Dorpsraad in december al reden om met een mini- enquête de stemming in het dorp te peilen en te kijken of er draagkracht is voor het ondernemen van verdere actie.

 

Van de ontvangen reacties is het merendeel, zo’n 85%, afwijzend. Veel van de ontvangen formulieren zijn voorzien van een heldere motivatie voor de bezwaren. Hoewel er over het algemeen duidelijk sympathie is voor het streven naar verduurzaming en vergroening, bestaan er sterke twijfels over de noodzaak om binnen de toch al steeds schaarser wordende groene gebieden en te dicht bij woonkernen windmolens te plaatsen. Mensen maken zich zorgen over de directe aantasting van hun welzijn en wooncomfort door factoren als geluidsoverlast en horizonvervuiling. Ook bestaan er opvallend breed twijfels over de effectiviteit van windmolens als alternatieve energiebron; ze zijn onderhoudsgevoelig, bedreigend voor de natuur (vogels en vleermuizen) en leveren te dure energie.

 

Onder de respondenten die zich vóór uitspraken is ‘Ja natuurlijk, maar niet bij mij op de stoep’ een terugkerend motief; zij verwijten de tegenstemmers wegkijkgedrag en een gebrek aan bereidheid om comfort in te leveren voor een groenere toekomst.

 

De Dorpsraad Driemond zal de resultaten van de peiling doorgeven aan de provincie en de gemeente. Reacties van bewoners kunnen nog verstuurd worden via dorpsraad@driemond.info.

 Corona

 

Het zal niemand zijn ontgaan dat er een nieuwe Corona-golf door Nederland raast. Ook in Driemond zijn mensen besmet en het is dan ook onvermijdelijk dat iedereen probeert de corona-regels zo goed mogelijk op te volgen. Ook als je twijfelt aan het nut, of de proporties, doe het voor je medemensen! Dus:


• Verkouden of keelpijn?
• Hoesten of niezen?
• Koorts?
• Geen smaak of reuk?

 

Blijf thuis en maak een afspraak voor de gratis test op coronatest.nl
of bel 0800-1202
Je kunt je ook in Amsterdam-zuidoost laten testen!
Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/