Wordt het Weesp?

Sinds 1 juni 2019 is de ambtelijke

fusie tussen Amsterdam en

Weesp een feit. De ambtenaren

van de gemeente Weesp zijn in

dienst getreden bij de gemeente

Amsterdam en door deze aansluiting

bij Amsterdam kan Weesp

profiteren van de schaalvoordelen

van een grote gemeente, en

toch de eigen identiteit behouden, zo is de gedachte. In het zogeheten Bestuurlijk akkoord waarin alle fusie-afspraken tussen beide steden zijn vastgelegd, staat dat wordt onderzocht of Driemond kan aanhaken bij 'stadsgebied Weesp'. Voor beide gemeentebesturen lijkt de toevoeging van Driemond, dat al sinds 1966 een onderdeel van de gemeente Amsterdam is, dan ook al haast een uitgemaakte zaak.

 

Maar bij de tot standkoming van dit bestuurlijke akkoord is nimmer contact

geweest met inwoners of dorpsraad van Driemond. Nog afgezien van de

vanzelfsprekendheid, rijzen er tal van vragen over de verdere invulling van dit

‘aanhaken’. Het belangrijkste is natuurlijk wat u als Driemonder ervan vindt. Een groot deel van u heeft waarschijnlijk al jaren een huisarts, apotheek en tandarts in Weesp. In dat licht zou het wel zo logisch zijn als ook uw ambtelijke zaken als rijbewijs en paspoort daar te regelen zijn. Maar behouden we ook onze typisch Driemondse identiteit binnen het geheel? Wat betekent het voor de voorzieningen? Blijft de dorpsraad bestaan?

 

In dit licht heeft de dorpsraad van Driemond een werkgroep in het leven

geroepen (vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom) die zich bezighoudt

met de ins en outs van een eventuele toetreding. Tot hun taakomschrijving

behoort het onderzoeken van de mogelijkheden om het dorpse karakter van

Driemond te behouden, de bereikbaarheid en de voorzieningen, en bovenal

de mogelijkheden onze specifiek Driemondse belangen daadwerkelijk te

kunnen blijven behartigen binnen de nieuwe bestuursstructuur.

 

Om de stemming in Driemond over een eventuele aansluiting bij Weesp te

peilen, vindt u bij deze krant een simpel peilbiljet waarop u uw voorkeur kenbaar kunt maken.

 

Wij hopen van harte dat u zich uitspreekt.

Of het nu vóór is of tegen, uw mening telt!

 Postagentschap behouden voor Driemond

Opening postagentschap Driemond.
 
Vanaf woensdag 26 februari kunt u voor uw pakketten en postzegels terecht in het kantoor van de dorpsraad in de MatchZo; Stammerlandweg 10, Driemond.

 

Speciaal hiervoor zijn de openingsuren van het kantoor uitgebreid. Deze zijn in het nieuwe jaar van maandag t/m donderdag van 10:00 - 14:00 uur.

 

Bijkomend voordeel is dat de opbrengsten van het postagentschap ten goede komen aan het in standhouden van de Driemondse tradities.

 

Dus Driemonders maak, net als voorheen bij Gerard en Wilma Bleijenberg, naar hartelust gebruik van deze service!
Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/