Nieuws van het bestuur

Het wil maar geen winter worden dit jaar. Op de foto hiernaast van de Gemeenschapsmolen aan de Gaasp, nét buiten de kern van Driemond, genomen op 16 oktober dit jaar, is het nog steeds stralend weer en er wordt naar hartelust gewandeld en gerecreëerd alsof het nog volop zomer is.


Maar afgezien van het milde weer heeft Driemond ook best zorgelijke ontwikkelingen voor de boeg. Zo is de gemeente Amsterdam bezig een nieuw beleid voor de scheiding en het ophalen van huisvuil uit te rollen. In dat kader worden in heel Driemond ondergrondse containers geplaatst voor het z.g. restafval, en de de plekken die daarvoor zijn aangewezen hebben, volgens ons terecht, al tot protesten van diverse gedupeerde dorpsgenoten geleid.

 

Er is begrip voor het standpunt dat soms het individuele belang moet wijken voor het gemeenschappelijke, maar daarvan kan geen sprake zijn voordat echt álle alternatieven grondig zijn gewikt en gewogen. Volgens ons als dorpsraad, is dat nog niet het geval. Toch heeft een gesprek met de betrokken projectleider, die in opdracht van de gemeente de plaatsing moet regelen, nog niets opgeleverd. Ook de uitnodiging om ter plekke de pijnpunten te aanschouwen is niet gehonoreerd en we worden beleefd verzocht de formele zienswijzeperiode af te wachten om dan de allerlaatste juridische mogelijkheden te benutten om bezwaar aan te tekenen.

 

In dat licht wijzen we er toch graag nog eens op dat het hele idee achter burgerparticipatie nu juist is bedoeld om zulke conflicten te voorkomen. Het zou de gemeente dan ook tot eer strekken hier nog eens goed naar te kijken. Een zo ondoordringbare muur van formalisme is niet alleen een slecht signaal naar alle betrokkenen, het is een kras op het blazoen van een goedwillend en betrokken gemeentebestuur.


Ubald Seveke,

voorzitter DorpsraadCorona

 

Het zal niemand zijn ontgaan dat er een nieuwe Corona-golf door Nederland raast. Ook in Driemond zijn mensen besmet en het is dan ook onvermijdelijk dat iedereen probeert de corona-regels zo goed mogelijk op te volgen. Ook als je twijfelt aan het nut, of de proporties, doe het voor je medemensen! Dus:


• Verkouden of keelpijn?
• Hoesten of niezen?
• Koorts?
• Geen smaak of reuk?

 

Blijf thuis en maak een afspraak voor de gratis test op coronatest.nl
of bel 0800-1202
Je kunt je ook in Amsterdam-zuidoost laten testen!


Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/