Driemonders staan massaal achter Dorpsraad Driemond!

Natuurlijk wisten we wel dat u achter de dorpsraad stond maar u heeft het ons nu ook duidelijk laten weten: 752 mensen vulden het stembiljet in en kleurden het hokje rood om aan te geven dat ze vóór een stevige dorpsraad zijn.

 

 

In totaal waren er op ons stembureau bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 797 mensen die gingen stemmen: dat wil zeggen dat 752 stemmen een percentage van 94% is.

 

’s Morgens vroeg waren Mary Metz en Wim Glansbeek de eersten die in de gang van de MatchZo achter de tafel plaatsnamen met 4 rode potloden en een grote stapel stembriefjes. Mary vond het zo leuk dat ze bijna de hele dag bleef zitten. U heeft ze allemaal kunnen zien: Koos de Rooy, Tom Hemminga, Leny Schuitemaker, Ubald Seveke en zijn vrouw Ina en natuurlijk degene die hier het voortouw voor genomen had: Tom Witkamp. ’s Avonds kwam een onafhankelijke Driemonder, Martin Schouten, de telling controleren.

 

Ook Marianne van Doorn, van het stadsdeel kwam kijken en zij was de eerste die ons ’s avonds met het mooie resultaat feliciteerde. Voor het stadsdeel is de dorpsraad nu weer duidelijk een serieuze gesprekspartner die de inwoners van Driemond vertegen­woordigt.

 

Er staat al een nieuw bestuur te trappelen om te beginnen: Ubald Seveke, Koos de Rooij en Olaf Bánki.

 


Verkiezingen 20 maart 2019

 

 

Provinciale staten

Forum voor Democratie kreeg in Driemond de meeste stemmen. Het Parool van 25 maart meldde dat het percentage stemmen, 17,1 %, bij de MatchZo het hoogste was van heel Amsterdam. (volgens de officiële uitkomst zelfs 17,3%). Opmerkelijk voor zo’n nieuwe partij. Binnen de ring was Groen Links de grootste partij.

 

De VVD was de tweede partij en bleef ongeveer gelijk en Groen Links werd de derde partij in grootte met in vergelijking met 4 jaar geleden een spectaculaire stijging, van 27 naar 101 stemmen. 


 

Waterschapsverkiezingen

 

 

 

De uitslag voor het Waterschap Amstel Gooi en Vecht geeft niet zo heel veel verschuivingen te zien. Hier deed FvD niet mee en is de VVD de grootste partij geworden. Zowel de PvdA als het CDA verloren een zetel, de Christen Unie, Partij voor de Dieren en De Groenen kregen er 1 zetel bij. Water Natuurlijk is een combinatie van D66 en de Groenen. 

 

De andere partijen die meededen aan de verkiezingen haalden geen zetel:

Socialistische Waterschapsvereniging (-1) 

De Republikeinse Politieke Partij 

Forum Duurzaam Effectief Waterschap

QUEER 

 

Het algemeen bestuur heeft 30 zetels. Hiervan zijn er 23 verkozen bij de verkiezingen. De andere 7 zetels zijn geborgde zetels:

Natuurbeheerders (1 zetel), ingevuld door de Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE).

Landbouwers (3 zetels), ingevuld door LTO Noord.

Bedrijven (3 zetels), ingevuld door de Kamer van Koophandel.

 
Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 

Frequent gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op:

https://www.amsterdam.nl/driemond-onderhoud/

Commentaren: 0