Nieuws van de Dorpsraad


Weet je wat zo fijn is aan wonen in Driemond. Iedereen helpt elkaar.

 

De persoon die een dierbare verliest of iemand die ziek is, kan rekenen op de buren. De buren organiseren met elkaar een straatfeest. En heel veel vrijwilligers zetten zich elke keer weer in voor verenigingen, scholen en stichtingen en de Dorpsraad.

 

De Dorpsraad Driemond had de afgelopen jaren veel moeite om nieuwe bestuursleden aan te trekken, zodat er een tekort aan bestuursleden dreigde. Met de noodoproep in de vorige dorpskranten probeerden we het tij te keren. Gelukkig hebben zich daarop enkele mensen gemeld, die een nieuw bestuur willen vormen.

 

Er is nog niet met alle mensen gesproken, dus we kunnen nog niet zeggen hoe het nieuwe bestuur er uit gaat zien. Maar we hebben weer alle vertrouwen in de toekomst.

 

De drijvende kracht van elke vrijwilligersorganisatie is overigens niet alleen het bestuur, maar alle helpende handen, meedenkers, doeners en tijd-vrij-makers, die dagelijks bezig zijn met alle activiteiten. Gelukkig heeft de dorpsraad zeer veel van deze vrijwilligers. We zijn blij met deze mensen. Ook als ze alleen achter de schermen werken.

 

En er is een derde manier waarop u de Dorpsraad kunt steunen. Door een klein bedrag naar ons over te maken, kan de dorpsraad weer een jaar lang activiteiten organiseren die ons dorp leuker en leefbaarder maken.

 

Alvast bedankt daarvoor!

 

 Driemond 5.0

Als coördinator van de werkgroep Verkeer heb ik in de Dorpskrant van september 2018 voorgesteld de werkgroep Verkeer een andere naam te geven: Bereikbaarheid en Infrastructuur. Met name omdat de omschrijving verkeer te beperkt is voor de bereikbaarheid van Driemond. Goede veilige wegen en een zo optimaal mogelijk OV is hiervoor belangrijk. Maar andere vormen van bereikbaar zijn –telefonisch en digitaal- zijn dat ook. En juist een betrouwbaar snel digitaal netwerk als een glasvezelnet ontbreekt op dit moment in Driemond.

 

Veel Driemonders zijn in de veronderstelling dat tegelijk met het groot onderhoud een glasvezelkabel wordt gelegd. Dat is niet het geval!! Er wordt alleen een lege buis gelegd zodat in een later stadium zonder opbreken de kabel voor glasvezel kan worden getrokken. Daarnaast beslist de gemeente niet waar en wanneer een digitaal netwerk wordt aangelegd maar is dit afhankelijk van o.a. de investeringsplannen van KPN.

 

Conclusie: als lijdzaam wordt afgewacht is een duidelijke planning voor snel internet op korte termijn niet te verwachten. Driemond zal zelf initiatief en actie moeten nemen.

 

Mijn voorstel is

-via de werkgroep Bereikbaarheid en Infrastructuur de mogelijkheden te onderzoeken

-bij KPN te gaan lobbyen in Driemond glasvezel aan te leggen gezien het reeds aangelegde buizenstelsel.

 

Daarom nogmaals mijn oproep voor versterking van de werkgroep met Driemonders die zich actief willen bemoeien met in dit geval z.s.m. aanleg van glasvezel.

 

Wim Glansbeek

Coördinator werkgroep Bereikbaarheid en Infrastructuur

 


Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/

 

Frequent gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op:

https://www.amsterdam.nl/driemond-onderhoud/

Commentaren: 0