Corona virus

Dorpshuis Driemond en Bibliotheek per 2 juni weer open!

 

Met ingang van 2 juni gaan het Dorpshuis en de bibliotheek (tijdens de kantooruren van de dorpsraad) weer open. Uiteraard kan dit alleen als we met ons allen de corona-maatregelen in acht nemen. Zodat we samen werken aan een gezonde samenleving.

Hieronder hebben we de regels op een rijtje gezet:

 

Coronaprotocol Dorpshuis Driemond
Samen werken we aan een gezonde samenleving

 

Algemeen
- Heeft u verkoudheidsklachten of (milde) coronaklachten, blijf dan a.u.b. thuis.
- Was vaak uw handen.
- Hoes en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen.

 

Bibliotheek
- Aanmelden bij het kantoor van de dorpsraad.
- Niet meer dan twee bezoekers tegelijkertijd.
- Boeken inleveren bij het kantoor van de dorpsraad, daar worden de boeken schoongemaakt.

 

Overige activiteiten in het Dorpshuis (waaronder de koffietafel)
- Graag van te voren de activiteit afstemmen met de medewerker van het kantoor van de dorpsraad. Hij zal dan zorg dragen voor de voorbereiding van de ruimte.
- Niet meer dan zes bezoekers tegelijkertijd;
Gezien de beschikbare ruimte en conform de 1,5 meter maatregels is er geen ruimte voor meer personen.
- In verband met de bijzondere omstandigheden, verzoeken wij u om extra aandacht te besteden aan het schoonhouden/achterlaten van de ruimte.
- Heeft u vragen, kom naar het kantoor van de dorpsraad.

 

Denk mee, het gaat over uw gezondheid en die van anderen

 Status Groot Onderhoud fase 2 & 3

 

Wij kunnen ons voorstellen dat de bewoners van fase 2 en 3 nieuwsgierig zijn naar de status van het groot onderhoud. Laten we beginnen met fase 2.

FASE 2
Het Definitief Ontwerp en de bijbehorende Nota van Beantwoording worden naar verwachting voor de zomer vastgesteld. Als het ontwerp is vastgesteld krijgen alle bewoners die een reactie hebben ingediend hiervan bericht. Zij ontvangen ook een mail met daarin de Nota van Beantwoording (waar alle vragen zijn voorzien van een antwoord vanuit de gemeente). Het project team van Amsterdam komt het Definitief Ontwerp ook toelichten aan de werkgroep fase 2. We verwachten dat de uitvoering van groot onderhoud van fase 2 in 2021 zal plaatsvinden. De exacte start weten we nog niet, maar op basis van huidige planning start deze in de eerste helft van 2021.

In algemene zin zal de openbare ruimte in fase 2 in Driemond dan weer voldoen aan de huidige normen. Denk aan:
verkeersveilig, duurzaam en klimaatbestendig!

Zodra het definitief ontwerp daadwerkelijk is vastgesteld word deze gecommuniceerd naar de bewoners. Liefst uiteraard in MatchZo...vanwege de Corona richtlijnen nu nog even met een slag om de arm.

FASE 3
Het schets ontwerp is begin maart gepresenteerd. Een flink aantal betrokken bewoners was aanwezig in MatchZo.

Grote vellen papier aan de wanden en op tafels gaven een duidelijk overzicht hoe dit deel van Driemond er in de toekomst uit gaat zien. Er is goed gekeken naar de ideeën welke we vooraf hebben verzameld. We zien het Zandpad-Driemond eindelijk een status krijgen die het verdient. Prachtig hekwerk langs de Gaasp, mooie lantarenpalen welke passen in het straatbeeld. Het Zandpad-Driemond heeft immers historische geschiedenis en is werkelijk aan groot onderhoud toe. Zo ver, was iedereen zeer positief! Minder enthousiast zijn de bewoners over de indeling van de parkeerplekken. Vandaag de dag zien we in het straatbeeld dat een flink aantal auto’s op de stoep staan geparkeerd. Gelukkig wordt dit gedoogd...maar een belangrijke opdracht in dit project is het parkeer probleem op te lossen. Althans, dat de bewoners veilig op de stoep kunnen wandelen. Ouders met kinderwagens en minder validen geen gevaarlijke manoeuvres meer hoeven te maken.

Helaas heeft Driemond niet de voorzieningen zoals in de grote stad. Aan de andere kant heeft dit ook zijn charme. We moeten echter wel erkennen dat door het missen van openbaar vervoer de auto een noodzakelijk vervoer­middel is.

 

De werkgroep grootonderhoud fase 3 is door de Corona niet meer bijeen geweest. Wel hebben de coördinatoren en het projectteam een zoom-meeting georganiseerd en tijdens deze video vergadering hebben wij heel duidelijk de opdracht meegegeven om mee te denken hoe we dit deel van Driemond een stuk veiliger kunnen maken. Tijdens deze vergadering hebben wij ook aangegeven, een aantal video vergaderingen te willen organiseren, om samen met leden van de werkgroep te discussiëren over de binnen gekomen vragen en opmerkingen. Inmiddels wordt dit door het projectteam en de coördinatoren van de werkgroep georganiseerd.

Ondertussen hebben wij - op een doordeweekse donderdag avond - een parkeer onderzoekje gehouden. We hebben het aantal werkelijke parkeervakken genoteerd. Het aantal geparkeerde auto’s geteld. Tevens ook het aantal auto’s op privé terrein geteld. Deze informatie geeft ons een goed overzicht en helpt ons de zere plekken te kunnen benoemen. Uiteraard krijgt u van ons feedback betreft de ontwikkelingen groot onderhoud in Driemond.

Coördinatoren van de
werkgroep groot onderhoud
Stefan Zuidervaart en
Klaas Rozendaal


Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/