Wat betekent een stadsgebied Weesp/Driemond?

 

In het Bestuurlijk Akkoord waarin de fusie-afspraken tussen Weesp en Amsterdam zijn vastgelegd, staat dat onderzocht zal worden of Driemond een onderdeel kan worden van het nieuw te vormen stadsgebied Weesp. Deze vermelding geschiedt onder de noemer van ‘nabijheid van bestuur’. Het nieuwe stadsgebied dient als voorbeeld voor vernieuwende vormgeving van het openbaar bestuur in en rondom Amsterdam. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de inwoners van Driemond?

 

Om de discussie onder de bewoners van Driemond op gang te brengen heeft de Dorpsraad een ‘eerste peiling’ gedaan. Ruim 20% van de stemgerechtigden in Driemond heeft het formulier ingevuld geretourneerd. Een verrassende meerderheid (ca. 80%) van de invullers heeft zich uitgesproken vóór Weesp. Een kleine 20% heeft aangegeven liever een onderdeel te blijven van Amsterdam Z.O.

 

Het betreft hier uiteraard een eerste peiling van de huidige stemming onder de Driemonders, waaraan geen glasheldere conclusies verbonden kunnen worden. Uiteindelijk weet nog niemand wat een eventuele samenvoeging met Weesp in de praktijk met zich mee zal brengen en heeft er nog geen enkel overleg plaatsgevonden met Driemond zelf. In dat licht heeft de dorpsraad van Driemond inmiddels aan de diverse betrokkenen in Amsterdam en Weesp een brief gestuurd met het verzoek voor een gesprek over de mogelijkheden en voorwaarden voor deze samenvoeging.

 

Wij hopen hiermee meer duidelijkheid te verschaffen over de concrete gevolgen van een eventuele samenvoeging en daarmee de discussie nieuwe inhoudelijke impulsen te geven.

 


Corona virus

Dorpshuis Driemond en Bibliotheek per 2 juni weer open!

 

Met ingang van 2 juni gaan het Dorpshuis en de bibliotheek (tijdens de kantooruren van de dorpsraad) weer open. Uiteraard kan dit alleen als we met ons allen de corona-maatregelen in acht nemen. Zodat we samen werken aan een gezonde samenleving.

Hieronder hebben we de regels op een rijtje gezet:

 

Coronaprotocol Dorpshuis Driemond
Samen werken we aan een gezonde samenleving

 

Algemeen
- Heeft u verkoudheidsklachten of (milde) coronaklachten, blijf dan a.u.b. thuis.
- Was vaak uw handen.
- Hoes en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen.

 

Bibliotheek
- Aanmelden bij het kantoor van de dorpsraad.
- Niet meer dan twee bezoekers tegelijkertijd.
- Boeken inleveren bij het kantoor van de dorpsraad, daar worden de boeken schoongemaakt.

 

Overige activiteiten in het Dorpshuis (waaronder de koffietafel)
- Graag van te voren de activiteit afstemmen met de medewerker van het kantoor van de dorpsraad. Hij zal dan zorg dragen voor de voorbereiding van de ruimte.
- Niet meer dan zes bezoekers tegelijkertijd;
Gezien de beschikbare ruimte en conform de 1,5 meter maatregels is er geen ruimte voor meer personen.
- In verband met de bijzondere omstandigheden, verzoeken wij u om extra aandacht te besteden aan het schoonhouden/achterlaten van de ruimte.
- Heeft u vragen, kom naar het kantoor van de dorpsraad.

 

Denk mee, het gaat over uw gezondheid en die van anderen

 Projectwebsite groot onderhoud in Driemond online

Alles wat u wilt weten over het groot onderhoud in Driemond kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/driemond-onderhoud/