De werkgroep Groen Driemond bestaat nu uit een vijftal vrijwilligers. De werkgroep is te bereiken via de Dorpsraad.

 

Doelstellingen van de werkgroep:

 1. Het verbeteren van de biodiversiteit in het dorp Driemond.

 2. Het stimuleren van de verbinding tussen mens en natuur en de verbinding tussen mens en mens.

 

Taken van de werkgroep:

 1. Het opbouwen van kennis omtrent groenbeheer door de gemeente Amsterdam.

 2. Het initiëren en begeleiden van projecten om het bestaande groen aan te vullen en te versterken, in samenspraak en in samenwerking met buurtbewoners.

 3. Het ondersteunen van buurtbewoners die openbaar groen in zelfbeheer (willen) nemen.

 4. Overleg met de verantwoordelijke instanties in de gemeente Amsterdam wat betreft het onderhoud aan het groen in Driemond, ook daar waar onwenselijke of gevaarlijke situaties ontstaan.

 


Download
Verslag over 2021
Stichting Dorpsraad Driemond - Verslag w
Adobe Acrobat document 86.5 KB
Download
Verslag over 2020
Stichting Dorpsraad Driemond - Verslag w
Adobe Acrobat document 95.0 KB
Download
Verslag over 2019
Stichting Dorpsraad Driemond - Verslag w
Adobe Acrobat document 94.4 KB