Dorpsraad Driemond

De stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 50 jaar op voor de belangen van Driemond en haar bewoners. Driemond  is een dorp met toekomst. De meeste dorpen krimpen en vergrijzen; Driemond niet. De meeste dorpen verliezen onderwijs- en sportvoorzieningen; Driemond niet. Driemond heeft veel potentie:

–het maakt deel uit van een rijke gemeente met een sociaal profiel

–het ligt op het snijpunt van het grootstedelijke en het landelijke

–het heeft bewoners met een goed ontwikkeld gevoel voor sociale cohesie

 

Stichting Dorpsraad Driemond is de gesprekspartner van het stadsdeel en speelt een cruciale rol bij het verkrijgen van subsidies voor sociale projecten in het dorp. Ook heeft de Dorpsraad een belangrijke adviesrol richting het stadsdeel. Denk aan het vernieuwen van de toegangsweg van Driemond, de groenvoorziening of bij bestemmingsvraagstukken. Nieuws van de werkgroepen vindt u onder Nieuws uit het dorp.

 

De organisatie van de dorpsraad bestaat uit bestuur, klankbordgroep waar vertegenwoordigers inzitten vanuit Driemond. Eenmaal per jaar is er een Algemene Vergadering waar de Dorpsraad zich verantwoord aan het dorp en de nieuwe plannen bekend maakt. Vanuit het bestuur worden er werkgroepen aangesteld, waar vrijwilligers zich inzetten voor de belangen van het dorp. Momenteel zijn er een drietal werkgroepen. Werkgroep Verkeer, Werkgroep groot onderhoud, Werkgroep Dorpsfonds. 

 

De dorpsraad beheert ook het buurthuis in Matchzo, dat elke dag geopend is. Er werkt een professionele kracht bij de Dorpsraad, die de bewoners ondersteunt bij vragen. De Dorpsraad is gevestigd in MatchZo en is geopend van ma t/m do van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 

Tevens werkt de Dorpsraad nauw samen met het gebiedsteam  van het stadsdeel Zuidoost.  Contactpersonen van het gebiedsteam kunt u vinden op de website van de Gemeente Amsterdam

 

Met ingang van 1 maart 2018 heeft de Dorpsraad voor 8 uur per week ondersteuning vanuit POZO. POZO zet zich in voor participatie en opbouwwerk in Amsterdam Zuidoost. Dit kan door een goede samenwerking met buurtbewoners die hier aan meewerken. De medewerkers van POZO zijn werkzaam in de diverse buurten.

 

De naam POZO staat voor Participatie en Opbouwwerk Zuidoost. Met participatie worden verschillende dingen bedoeld. Bijvoorbeeld dat stadsdeelbewoners deelnemen aan het maatschappelijke leven, via (vrijwilligers)werk of een opleiding of cursus. Maar participatie betekent ook dat bewoners betrokken zijn bij hun eigen wijk, dat ze contacten met buurtgenoten onderhouden en dat ze meedenken over belangrijke beslissingen van het stadsdeel en andere organisaties in Zuidoost. Dit is niet altijd makkelijk. Daarom helpt POZO daar graag bij. 

 

Namens POZO gaat Vahsitha Comvalius aan de slag in Driemond. 

 

Ubald Seveke, Voorzitter

voorzitter.dorpsraad@driemond.info


Tom Hemminga,

Financieel-Office Manager

dorpsraad@driemond.info

Olaf Bánki,

Secretaris

secretaris.dorpsraad@driemond.infoVahsitha Comvalius,

POZO-medewerkster

Koos de Rooij,

Penningmeester

penningmeester.dorpsraad@driemond.info