Dorpsraad Driemond

De stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 50 jaar op voor de belangen van Driemond en haar bewoners. Driemond  is een dorp met toekomst. De meeste dorpen krimpen en vergrijzen; Driemond niet. De meeste dorpen verliezen onderwijs- en sportvoorzieningen; Driemond niet. Driemond heeft veel potentie:

–het maakt deel uit van een rijke gemeente met een sociaal profiel

–het ligt op het snijpunt van het grootstedelijke en het landelijke

–het heeft bewoners met een goed ontwikkeld gevoel voor sociale cohesie

 

Stichting Dorpsraad Driemond is de gesprekspartner van het stadsdeel en speelt een cruciale rol bij het verkrijgen van subsidies voor sociale projecten in het dorp. Ook heeft de Dorpsraad een belangrijke adviesrol richting het stadsdeel. Denk aan het vernieuwen van de toegangsweg van Driemond, de groenvoorziening of bij bestemmingsvraagstukken. Nieuws van de werkgroepen vindt u onder Nieuws uit het dorp.

 

De organisatie van de dorpsraad bestaat uit een bestuur van minimaal 3 personen. Eenmaal per jaar is er een Algemene Vergadering waar de Dorpsraad zich verantwoord aan het dorp en de nieuwe plannen bekend maakt. Vanuit het bestuur worden er werkgroepen aangesteld, waar vrijwilligers zich inzetten voor de belangen van het dorp. Momenteel zijn er een diverse werkgroepen. Werkgroep Bereikbaarheid, Werkgroep groot onderhoud, Werkgroep groenvoorzieningen, Werkgroep Weesp <-> Driemond. 

 

De dorpsraad beheert ook het buurthuis in MatchZo, dat elke dag geopend is. Daarnaast is er een postagentschap gevestigd in het kantoor van de Dorpsraad. Het postagentschap is open van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 14:00 uur, daarnaast is het postagentschap op woensdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur en op zaterdag tussen 11:00 en 14:00 uur open.

 

Er werkt een professionele kracht bij de Dorpsraad, die de bewoners ondersteunt bij vragen. De Dorpsraad is gevestigd in MatchZo en is geopend van ma t/m do van 10.00 uur tot 14.00 uur.

 

Tevens werkt de Dorpsraad nauw samen met het gebiedsteam  van het stadsdeel Zuidoost.  Contactpersonen van het gebiedsteam kunt u vinden op de website van de Gemeente Amsterdam

 

 

Ubald Seveke, Voorzitter

voorzitter.dorpsraad@

driemond.info


Gladys Vos-Orman, Bestuurslid

bestuurslid.gladys@

driemond.info


vacature

Secretaris

secretaris.dorpsraad@

driemond.info


Tom Hemminga,

Financieel-Office Manager

dorpsraad@driemond.info


Rob Muijs,

Penningmeester

penningmeester.dorpsraad@

driemond.info