Dorpsraad Driemond

De stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 50 jaar op voor de belangen van Driemond en haar bewoners. Driemond  is een dorp met toekomst. De meeste dorpen krimpen en vergrijzen; Driemond niet. De meeste dorpen verliezen onderwijs- en sportvoorzieningen; Driemond niet. Driemond heeft veel potentie:

–het maakt deel uit van een rijke gemeente met een sociaal profiel

–het ligt op het snijpunt van het grootstedelijke en het landelijke

–het heeft bewoners met een goed ontwikkeld gevoel voor sociale cohesie

 

Stichting Dorpsraad Driemond is de gesprekspartner van het stadsdeel en speelt een cruciale rol bij het verkrijgen van subsidies voor sociale projecten in het dorp. Ook heeft de Dorpsraad een belangrijke adviesrol richting het stadsdeel. Denk aan het vernieuwen van de toegangsweg van Driemond, de groenvoorziening of bij bestemmingsvraagstukken. Nieuws van de werkgroepen vindt u onder Nieuws uit het dorp.

 

De organisatie van de dorpsraad bestaat uit bestuur, klankbordgroep waar vertegenwoordigers inzitten vanuit Driemond. Eenmaal per jaar is er een Algemene Vergadering waar de dorpsraad zich verantwoord aan het dorp en de nieuwe plannen bekend maakt. Vanuit het bestuur worden er werkgroepen aangesteld, waar vrijwilligers inzetten voor de belangen van het dorp. Momenteel zijn er een drietal werkgroepen. Werkgroep Verkeer, Werkgroep groot onderhoud, Werkgroep Dorpsfonds. 

 

De dorpsraad beheert ook het buurthuis in Matchzo, dat elke dag geopend is. Er werkt een professionele kracht bij de Dorpsraad, die de bewoners ondersteunt bij vragen. De Dorpsraad is gevestigd in MatchZo en is geopend van ma t/m do van 9.30 uur tot 12.00 uur.

 

Tevens werkt de Dorpsraad nauw samen met het gebiedsteam  van het stadsdeel Zuidoost.  Contactpersonen van het gebiedsteam kunt u vinden op de website van de Gemeente Amsterdam

 

 

Klaas Rozendaal, Voorzitter

voorzitter.dorpsraad@driemond.info


Nancy Wiltenburg-Gijzen,

Office Manager

dorpsraad@driemond.info

Jan Salentijn,

Secretaris

secretaris.dorpsraad@driemond.info


Penningmeester

 

Vacant