De Dorpsraad Driemond is met ingang van 30 juni 2021 aangemerkt als  algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Deze ANBI status maakt het mogelijk om onder een gunstig fiscaal regime aan de Dorpsraad Driemond te schenken, te doneren en na te laten.

 

Voor meer informatie zie de informatie van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi

 

 

Hieronder volgt de bij de ANBI status behorende openbare informatie:

 

Naam van de instelling:

Stichting Samenlevingsopbouw Driemond en omstreken voor Algemene Belangen, alsmede bekend onder de naam Dorpsraad Driemond.

 

Nummer Kamer van Koophandel:

41199096

 

RSIN / fiscaal nummer:

805342059

 

Contactgegevens:

Dorpsraad Driemond

Stammerlandweg 10

1109 BR Amsterdam-Driemond

dorpsraad@driemond.info

 

Doelstelling:

De Dorpsraad Driemond komt op voor de belangen van de inwoners, ondernemers en bezoekers van Driemond en omgeving. Dit in de breedste zin van het woord.

Zie ook https://www.driemond.info/dorpsraad/

Zie voor meer informatie de statuten (pdf) en het huishoudelijk reglement (pdf)

 

Beleidsplan:

Zie de jaarplanning activiteiten 2024 (pdf).

 

Bestuurssamenstelling:

Zie https://www.driemond.info/dorpsraad/

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging.

Het bestuur wordt ondersteund door een betaalde financieel-office manager.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Zie het verantwoordingsdocument 2023 (pdf).

 

Financiële verantwoording:

Zie de jaarrekening 2023 (pdf).