Medio maart 2020 is de oprichtingsbijeenkomst van deze werkgroep.