Mei

25

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

Let op: in juni en juli is er geen ontbijt

25 Inloopspreekuur openbare ruimte en Buurtteam
10:00-11:00
Dorpshuis
28 & 29 Pinksteren
30 Busreis senioren
30 Kantoor dorpsraad gesloten. Het postagentschap is wel open.
31 Uiterste aanleverdatum kopij dorpskrant juni
   
     Juni
09 t/m 18 Kantoor dorpsraad gesloten. Het postagentschap is wel open.
11 Jubileumfeest Linnaeus
10:00-17:00 uur
Stammerlandweg 25
12 Dorpsraadvergadering
20:00 - 22:00 uur
Aanmelden bij Dorpsraad
17 Verspreiding dorpskrant juni
19 1e beldag Plusbus Weesp/ Driemond voor juli.
Maandag en vrijdag 10 - 12 uur
0294-410639
22 Inloopspreekuur openbare ruimte en Buurtteam
10:00-11:00
Dorpshuis
30 Uiterste aanleverdatum kopij dorpskrant juli
   
   
   
   

Uw evenement ook in de agenda?

Stuur de gegevens ruim van te voren naar de Dorpsraad!