Maart

23, 30

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo
15

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

07:30-21:00 uur

Dorpshuis

17

Indische Rijsttafel

Opgeven bij Gladys of Lucy

18 Verspreiding dorpskrant maart
20 1e beldag Plusbus Weesp/Driemond voor april
Maandag en vrijdag 10 - 12
0294-410639
23

Inloopspreekuur openbare ruimte

10:00-12:00
Dorpshuis

23

Inloopspreekuur Buurtteam

10:00-12:00
Dorpshuis

31 Uiterste aanleverdatum kopij dorpskrant april
   
     April

07

Goede Vrijdag
09 & 10 Pasen
11 Dorpsraadvergadering
20:00 - 22:00 uur
Aanmelden bij Dorpsraad
13, 20

Dorpsontbijt
10:00 uur
MatchZo

20

Inloopspreekuur openbare ruimte en Buurtteam

10:00-12:00
Dorpshuis

22 Verspreiding dorpskrant april
24 1e beldag Plusbus Weesp/Driemond voor mei
Maandag en vrijdag 10 - 12
0294-410639
27 Koningsdag
30 Uiterste aanleverdatum kopij dorpskrant mei
   

Uw evenement ook in de agenda?

Stuur de gegevens ruim van te voren naar de Dorpsraad!