Maart
16 Verspreiding dorpskrant maart
18 1e beldag Plusbus Weesp/Driemond voor april.
Maandag en vrijdag 10 - 12
0294-410639
21, 28 Dorpsontbijt
10:00 - 12:00 uur
Kantine MatchZo
21 Lezing Geschiedenis
Weesperkarspel/Driemond
20:00 uur door T. Keizer
www.hkweesp.nl
31 Uiterste aanleverdatum kopij dorpskrant april
   
         April

 02, 16,

30

 Gebiedsmakelaar aanwezig
Ochtend
Dorpshuis

04, 11,

18, 25

Dorpsontbijt
10:00 - 12:00 uur
Kantine MatchZo
09 Dorpsraadvergadering
20:15 - 22:00 uur
Aanmelden bij Dorpsraad
10 Seniorenlunch
13:00 uur
Disneyland
15 Hulp bij Belastingaangifte
19:00 - 21:00 uur
Disneyland
21 Geinloop
22 1e beldag Plusbus Weesp/Driemond voor mei.
Maandag en vrijdag 10 - 12
0294-410639
25 - 28 Oranjefeesten
Driemond
24 ALV Driemond Fit
20:00 uur
MatchZo
31 Uiterste aanleverdatum kopij dorpskrant april
   

Uw evenement ook in de agenda?

Stuur de gegevens ruim van te voren naar de Dorpsraad!