Driemond is een dorp in de provincie Noord-Holland. De naam Driemond heeft zijn oorsprong in de drie riviertjes die samenkomen bij het dorp: het Gein, de Gaasp en het Smal Weesp. De laatste twee riviertjes maken deel uit van de Weespertrekvaart, waarover de Brug Driemond ligt, die op zijn beurt weer onderdeel is van wat vroeger de Keulsche Vaart werd genoemd. Oorspronkelijk was Driemond een buurtschap binnen de gemeente Weesperkarspel met als naam "De Geinbrug". In 1961 kreeg het, gezien de grootte die het inmiddels had gekregen, de status van dorp en veranderde de naam in Driemond. Tot augustus 1966 was Driemond onderdeel van de gemeente en vanaf 1978 toegewezen aan de gemeente Amsterdam. Sinds 1987 hoort Driemond bij het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Met ingang van 2022 behoort Driemond tot het Stadsgebied Weesp-Driemond.

 

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de opgerichte Historische Kring Driemond, die inmiddels al een aantal publicaties over de geschiedenis van Driemond en Weesperkarspel het licht heeft doen zien. Ook op de website van de kring is al veel informatie over de geschiedenis van het dorp en de voormalige gemeente Weesperkarspel te vinden.

 

Recente ontwikkelingen

In het Gebiedsplan Gaasperdam / Driemond 2021 kun je lezen wat de belangrijkste actuele ontwikkelingen in dit gebied zijn in en wat de gemeente hier samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2021 gaat doen.  (Gebiedsplan 2021).

 

Woningcorporatie Eigen Haard heeft in 2017 een complex met 25 appartementen genaamd De Kern gerealiseerd aan de Jaargetijden in Driemond. Het complex omvat 16 sociale huurwoningen en 9 vrije sector woningen.

 

In 2011 is het nieuwe sport- en activiteitencentrum MATCHZO gereed gekomen. Het complex omvat een sporthal van ca. 2.000 m2 met twee tennisbanen, een gymzaal, kantoor- en kleedruimten en een ruime kantine met een buurthuis. S.V. Geinburgia, Driemond Fit, de Dorpsraad, de Jan Woudsmaschool en de Cornelis Jetsesschool zijn de vaste gebruikers. Gezamenlijk gebruik van sporthallen en gymzalen door scholen en verenigingen komt de gemeenschapszin in het dorp ten goede. De schoolkinderen komen al vroeg bij de verenigingen over de vloer en worden gestimuleerd gebruik te maken van het sportaanbod. De sportkantine vervult tevens de rol van buurthuis. Alle inwoners, zowel jong als ouder, hebben nu een eigen plek waar bruisende activiteiten plaatsvinden. Het is dé sociale en sportieve ontmoetingsplaats met cultuur voor en door de bewoners en waar ouderen in het dorp dagelijks terecht kunnen voor een praatje of spelletje. Stichting Dorpsraad Driemond heeft zijn kantoor in MatchZO.

 

De komende jaren moet de Kanaaldijk West of Westkanaaldijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal direct O van het dorp worden versterkt. Dat komt omdat deze dijk, onderdeel van 'dijkring 14', niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet. In welke mate de dijk moet worden versterkt, wordt duidelijk in de komende jaren. Dan wordt namelijk ook duidelijk of en in hoeverre de dijk langs de Lek wordt versterkt. Afhankelijk daarvan hoeft de dijk bij Driemond meer of minder ingrijpend te worden versterkt.