De Dorpskrant verschijnt in het weekend van 25/26 februari 2017

omhoog

20 februari 2017

Afsluiting doorgaand verkeer Gein Noord en Zuid

Omdat de Geinbrug (N236) in zeer slechte staat is, wordt hij deze zomer vervangen. Vanaf maandag 13 maart starten de voorbereidende werkzaamheden met het verleggen van een groot aantal kabels en leidingen.

Lees verder...

omhoog

februari 2017

Vacature penningmeester, Stichting Dorpsraad Driemond

De dorpsraad komt al bijna 50 jaar op voor de belangen van Driemond, de parel van zuidoost. Dit jaar hopen wij dit samen met u te kunnen vieren. Helaas door omstandigheden is de functie van penningmeester van het Dagelijks Bestuur Dorpsraad Driemond vacant.

Lees verder...

 

3 februari 2017

Persbericht Eigen Haard

Driemond krijgt nieuwe woningen voor starters en senioren
Midden in Driemond is de bouw gestart van zestien sociale huurwoningen en negen vrije sector huurwoningen. De woningen van Eigen Haard zijn een welkome aanvulling voor starters en senioren in Driemond.

Lees verder...

omhoog

7 februari 2017

Oranje telefoonboekje

Wij willen dit jaar ook weer een nieuw oranje telefoonboekje gaan uitgeven. In april zal deze samen met het programmaboekje in de brievenbus liggen.  Mocht u nog wijzigingen hebben kunt u deze mailen naar info@oranjeverenigingdriemond.nl of  inleveren bij Joyce Romberg, Burg. Bletzstraat 45, Driemond.

omhoog

7 februari 2017

Boeken

Elke werkdag kunt u 's morgens en 's avonds gratis boeken lenen in de Matchzo. Doen! 
Er zijn spannende boeken, romantische, literaire en niet zo literaire boeken.
Makkelijke boeken , moeilijke, dikke en dunne, en er zijn ook kinderboeken.
Geen naslagwerken of kookboeken, want daar is geen plaats voor, maar genoeg  boeken om lekker te lezen.

omhoog

Januari 2017

Bericht van de voorzitter

Beste driemonders,

Inmiddels zijn we al weer een aantal dagen in het nieuwe jaar 2017. Een flink aantal inwoners heb ik inmiddels persoonlijk ontmoet tijdens het "Walking Dinner" in MatchZO. Fantastisch dat Kookclub De 3Monden - samen met vrijwilligers van diverse verenigingen - wederom alles uit de kast heeft getrokken en ons hebben verrast met heerlijke hapjes.

Lees verder...

omhoog

Januari 2017

Bestuur stadsdeel Zuidoost vergadert in Driemond

Fijn dat er veel belangstelling was vanuit de bewoners voor de vergadering van het Algemeen bestuur van Zuidoost en de Dorpsraad Driemond op dinsdag 24 januari jl.

Lees verder...

omhoog

januari 2017

Samenwerking Lokaal Fonds Driemond en de Dorpsraad

Het Lokaal Fonds Driemond en de Dorpsraad Driemond wensen een verdergaande samenwerking. Hiertoe is in onderling overleg besloten omdat de samenwerking meer stimulering en onder-
steuning van bewonersinitiatieven zal opleveren. Het Lokaal Fonds Driemond zal als gedelegeerde commissie van de Dorpsraad de fondsenwerving op zich nemen. Op 24 januari, tijdens de beeldvormende vergadering van het Algemeen Bestuur Stadsdeel Zuidoost, gaf de voorzitter van de
Dorpsraad hierop een toelichting. De Kickoff bijeenkomst van Lokaal Fonds Driemond die oorspron-
kelijk gepland was voor 31 januari komt hiermee te vervallen.
Namens,Lokaal Fonds Driemond & Dorpsraad Driemond

omhoog

januari 2017

Bezorging bij Ja/Nee of Nee/Nee sticker

De gemeentekrant Amsterdam komt bij alle Amsterdammers in de bus, ook als u een Ja/Nee of Nee/Nee-sticker op uw brievenbus hebt. De Nee/Nee-sticker geldt voor commercieel drukwerk,
publicaties van de overheid vallen daar niet onder.

 

december 2016

Gebiedsplan 2016 Gaasperdam-Driemond

Gebiedsagenda Gaasperdam-Driemond 2016-2019

omhoog

december 2016

Dorpskrant Driemond digitaal

De Stichting Dorpskrant Driemond geeft al tientallen jaren de dorpskrant Driemond uit om inwoners, verenigingen, organisaties, abbonnees en exrternen van dorpsnieuws te voorzien.
Op onze site wordt gelijktijdig met de verschijning van iedere nieuwe krant een pdf-versie geupload.

Lees verder...

omhoog

januari 2017

De dorpskrant staat weer digtaal voor u klaar.

Dorpskrant januari 2017

 

Nieuwsbrief 16 februari 2017

Krant Amsterdam

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!