Werkgroep Verkeer

Uitnodiging evaluatie bijeenkomst 

Mokumflex

In december 2017 is het experiment Mokumflex bij u in de buurt van start gegaan. Hierbij wordt het openbaar vervoer en het aanvullend openbaar vervoer tussen de knooppunten NS station Weesp en Metro station Gaasperplas gecombineerd. U heeft met een tussentijdse evaluatie eind februari 2018 uw mening kenbaar kunnen maken over de operationele aspecten. Bij aanvang van het experiment is aangegeven dat we halverwege 2018 het product in een breder perspectief willen bekijken. De gemeente Amsterdam stelt op basis van deze tussentijdse evaluatie haar voorlopige advies op voor de toekomst van Mokumflex in uw omgeving. We horen graag wat uw ervaring is met Mokumflex en hoe uw denkt over de toekomst. Daarom bent u van harte uitgenodigd voor de  evaluatiebijeenkomst.

Datum: 12 juli van 19.30-21.30

Locatie: MatchZO, Stammerlandweg 10, 1109 BR  Amsterdam.

Onno van het Groenewoud

X Projectleider Experiment Integratie (A)OV in de wijk

X Programma Doelgroepenvervoer 

X Gemeente Amsterdam


Mokumflex

 

Mokumflex rijdt nu vijf maanden in en rond ons dorp. Tijd voor een kleine voortgangsrapportage.

In februari heeft u een enquête ontvangen, die door vele Driemonders is ingevuld. Met de resultaten van deze enquête is de projectgroep aan het werk gegaan.

 

Wat waren eigenlijk de resultaten?

- 45 % van degenen die de enquête hebben ingestuurd gebruiken Mokumflex.

- Het merendeel geeft aan dat ze gebruik maken van Mokumflex omdat bus 49 niet rijdt of niet in

   de buurt stopt.

-  Het omrijden door Mokumflex om een andere passagier op te halen wordt nauwelijks als een

   probleem ervaren.

Verder blijkt uit de antwoorden dat men niet minder gebruik maakt van andere soorten van vervoer. Mokumflex wordt dus als een aanvulling gezien.

 

Uit de enquête kwamen ook een aantal aanbevelingen naar voren, zoals het beter herkenbaar maken van de haltes in Driemond. Daarom hebben we onlangs de kleine stickers vervangen voor grotere borden.

 

Verder was een wens wat meer publiciteit in onder andere het Weespernieuws, ook dat pakken we op. Op de eindhaltes van Mokumflex (station Weesp NS en de bushalte bij de metro Gaasperplas) willen we graag informatie ophangen over Mokumflex. Hier zijn we druk mee bezig. We proberen ook een extra halte in Weesp toe te voegen. Deze halte moet dan komen op de Groeneweg, tussen het gezondheidscentrum en het centrum

 

Om u een indruk te geven van het gebruik tot nu toe, hieronder een overzicht van het aantal passagiers die gebruik hebben gemaakt van Mokumflex.

 

December          Januari                 februari               Maart                   April

     140                      332                        387                       411                        425

 

Medio juli willen we een tussentijdse grotere evaluatie houden door middel van een bijeenkomst in MatchZo. Zodra de definitieve datum bekend is, laten wij u die uiteraard weten.

 

Als afsluiting wil ik u oproepen om uw (positieve) ervaringen met Mokumflex met ons te delen. U kunt dit via de Dorpsraad doen.

 

Tom Hemminga

 

 


Download
Informatie RMC
Informatie RMC.pdf
Adobe Acrobat document 204.0 KB