Dorpsfonds

Op het moment dat ik dit “bericht van de voorzitter” schrijf, schijnt de avondzon met lentekracht volop in mijn werkkamer. Wat is het heerlijk dat we ons weer kunnen warmen aan deze warmtebron. Langzaam ontwaken wij uit onze winterslaap. Hoewel…de Dorpsraad heeft niet stil gezeten. Laat ik beginnen met goed nieuws! U heeft goed gegeven aan het Dorpsfonds. Aan onze oproep om een financiele bijdrage te geven ten behoeve van het Dorpsfonds is heel goed gereageerd. In totaal hebben wij €3.200,- ontvangen. Dit bedrag besteden wij aan de Driemondse tradities. Wij bedanken alle Driemonders! Dankzij uw bijdrage kunnen wij de Driemondse tradities (zie overzicht) in stand houden en zelfs nieuwe ontwikkelen. 


 

Het derde vers van ons dorpslied luidt:                                               (voor de liefhebbers hier het refrein)

“Van heinde en ver komen mensen naar hier,                   Het dorpsplein, het Zandpad aan Gaasp en het Gein,
voor tradities om hen te vermaken.                                       het dorp waar ik altijd blijf wonen.
Oranjefeest, Geinloop en komst van de Sint,                     Ik praat met m’n buren, ik werk op de tuin,
je moet dat een keer hier mee maken.                                  wat zeker de moeite zal lonen.
De Sportclub, de Speeltuin, IJsbaan en Café                       De brug heel vaak open, de stoplichten rood,
waar het hele dorp nu van geniet.                                         maar wat kan het me eigenlijk schelen.
Vrijwilligers zetten zich jarenlang in                                       Want Driemond blijft altijd mijn eigen domein
voor gezelligheid die je hier ziet.”                                            En dat gaat me nimmer vervelen!

 

Driemond kent vele tradities die een belangrijk onderdeel zijn van onze dorpse samenleving. Waar kinderen en volwassenen aan deelnemen, waarbij vele vrijwilligers zich inzetten, waar de gemoedelijke gezelligheid de boventoon voert, echt dorps, hoor ik vaak zeggen. Ouders geven die gezelligheid door aan de kinderen. Het versterkt de saamhorigheid en sociale controle die je in een kleine gemeenschap nodig hebt, net als elkaar groeten en als goeie buren met elkaar omgaan.

Het gaat om tradities als: Geinloop, Oranjefeest, Sinterklaasfeest, Kerstwandeling, Kerstborrel, Kerstboomverbranding, diverse kaart- toernooien, de speeltuinactiviteiten, voetbaltoernooien. Maar ook de seniorensoos, de breiclub, het pannenkoeken bakken door kinderen voor ouderen en nog meer activiteiten verdienen het om voort te bestaan.

In een dorp als Driemond moet je met elkaar zorgen dat deze activiteiten altijd door kunnen gaan. Hooguit kan wat aan de vorm veranderen, maar als traditie zijn ze heel belangrijk voor Driemond.

Nu steeds meer blijkt dat gemeente Zuidoost en Amsterdam wat subsidie betreft voor dit soort activiteiten een terugtrekkende beweging maakt, wordt het tijd voor Driemonders om zelf garant te staan voor de organisatie en de kosten. Onze vrijwilligers zetten zich al in grote getalen in, maar de minimale kosten moeten wel gedekt worden. Soms gaat het maar om een paar honderd euro, juist omdat zo veel vrijwilligers steun geven en die mogen niet voor de kosten opdraaien. Het liefst houden we elk jaar iets over om dat het volgende jaar opnieuw te investeren.

Ik denk dat het oprichten en beheren van een dorpsfonds Driemond uitstekend past bij ons dorp. En we moeten dat binnen 2-3 maanden gerealiseerd hebben. De tijd van hand ophouden en afhankelijk zijn van gemeente subsidie is voorbij. Het dorpsfonds helpt verenigingen en activiteiten om de kosten te dekken. Verzoeken kunnen ingediend worden bij de Dorpsraad.

De Dorpsraad kan beheerder zijn van dit fonds en een groepje van Driemonders ziet toe dat de inkomsten en uitgaven geheel in het belang van de voortgang wordt gedaan. Bij een overschot zou een deel in het fonds gestopt kunnen worden.

Ik zou graag met de voorzitters van Dorpsraad, MatchZO, Oranjevereniging, Geinloop, Disneyland, Seniorensoos, schoolhoofden en ????? willen overleggen hoe wij tot een dergelijk dorpsfonds Driemond kunnen komen.

 

Met vriendelijke groeten, Tom Witkamp

 

23 maart 2017