10 mei 2017

Persbericht

Ideeen over viering 50 jaar Bijlmer? Kom dan op 16 mei naar Plaza stadsdeelkantoor
Bestuur stadsdeel Zuidoost vergadert weer op locatie

De Bijlmer bestaat 50 jaar! Voldoende aanleiding voor de Bestuurscommissie Zuidoost (BCZO) om daar de volgende, beeldvormende, vergadering aan te wijden. Deze keer op dinsdag 16 mei, van 19-21 uur,  in de Plaza van het stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150. De BCZO is vooral nieuwsgierig naar uw ideeen over de volgend jaar te organiseren festiviteiten in het kader van 50 jaar Bijlmer. Daar is op 16 mei volop ruimte voor.  Iedereen is van harte welkom!

Ook op de agenda 'het onderdeel ' bewoners aan het woord' en volop ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.
 
Ogen en oren van de stad
De BCZO vergadert sinds najaar 2016 maandelijks op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee wil de BCZO invulling geven aan het begrip 'ogen en oren van de stad'. Met sessies over actuele thema's in de buurt en met aandacht voor wat er speelt en leeft.

Maandelijks
De BCZO bestaat uit een algemeen bestuur (AB). Vanuit hun midden wordt een dagelijks bestuur (DB) gekozen. Het AB houdt maandelijks een (openbare) vergadering. In de regel bestaat deze achtereenvolgens uit een beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend deel. Voortaan is dus het beeldvormende deel op locatie. De oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen worden nog wel standaard en regelmatig in de raadzaal van het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein gehouden. Het AB telt dertien leden. Meer weten? www.amsterdam.nl/zuidoost

Einde persbericht.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!