juni 2017

Dorpsfonds Driemond


Driemond kent vele tradities die een belangrijk onderdeel zijn van onze dorpse samenleving. Het betreft tradities als: Geinloop, Oranjefeest, Sinterklaasfeest, Kerstwandeling, Kerstborrel, Kerstboomverbranding, diverse kaart- toernooien, de speeltuinactiviteiten, voetbaltoernooien. Maar ook de seniorensoos, senioren busreis, de brei club, de Driemonden kookclub, het pannenkoeken bakken door kinderen voor ouderen en nog meer activiteiten.


Al deze tradities verdienen het om voort te bestaan. Gelukkig kunnen een aantal van deze activiteiten ieder jaar plaatsvinden. Maar een aantal van onze driemondse tradities staan zwaar onder druk of kunnen gewoon niet meer plaatsvinden. Dit jaar ontvangen wij geen subsidies meer. en dat heeft ernstige gevolgen voor o.a. het Sinterklaasfeest, kerstborrel en kerstwandeling, busreis senioren en de dorpskrant. Kort gezegd.voor alles wat enigszins te maken heeft met vermaak krijgen wij geen subsidie meer.


Waarom zijn deze Driemondse tradities zo belangrijk? Het versterkt de saamhorigheid en sociale controle die je in een kleine gemeenschap nodig hebt, net als elkaar groeten en als goede buren met elkaar omgaan.
Waar zijn deze Driemondse tradities nog meer belangrijk voor? Omdat kinderen en volwassenen er aan deelnemen. Omdat vele vrijwilligers zich inzetten en het belang zien voor onze kinderen en ouderen. Omdat het "echt dorps" is! Waar de gemoedelijke gezelligheid de boventoon voert. Ouders geven die gezelligheid door aan de kinderen.


In een dorp als Driemond moet je met elkaar zorgen dat deze activiteiten altijd door kunnen gaan. Hooguit kan wat aan de vorm veranderen, maar als traditie zijn ze heel belangrijk voor Driemond.
Nu steeds meer blijkt dat gemeente Zuidoost en Amsterdam wat subsidie betreft voor dit soort activiteiten een terugtrekkende beweging maakt, wordt het tijd voor Driemonders om zelf garant te staan voor de organisatie en de kosten. Onze vrijwilligers zetten zich al in grote getalen in, maar de minimale kosten moeten wel gedekt worden. Soms gaat het maar om een paar honderd euro, juist omdat zo veel vrijwilligers steun geven en die mogen niet voor de kosten opdraaien. Het liefst houden we elk jaar iets over om dat het volgende jaar opnieuw te investeren.


De dorpsraad van Driemond denkt dat het oprichten en beheren van een dorpsfonds Driemond uitstekend past bij ons dorp. En we moeten dat binnen 2-3 maanden gerealiseerd hebben. De tijd van hand ophouden en afhankelijk zijn van gemeente subsidie is voorbij. Het dorpsfonds helpt verenigingen en activiteiten om de kosten te dekken.


Wij zijn op zoek naar mensen die leuke ideeen hebben om geld in te zamelen of manieren zien om jaarlijks de driemondse tradities te kunnen bekostigen. Doe mee .en meld je aan 0294-414883 of dorpsraad@driemond.info
De Dorpsraad kan beheerder zijn van dit fonds en een groepje van Driemonders ziet toe dat de inkomsten en uitgaven geheel in het belang van de voortgang van de tradities wordt uitgevoerd.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!