september 2017

Dorpsfonds Driemond

In de vorige dorpskrant deden we een oproep om mee te denken hoe wij de Driemondse tradities kunnen borgen voor de toekomst. Met deze denktank (Linda Swalue, Nick van Gelstwijk, Tom Witkamp, Greet Groenestein, Nancy Wiltenburg-Gijzen en Klaas Rozendaal) hebben we een avond met elkaar gebrainstormd. Waar gaat het over? Heel duidelijk…we vinden het van groot belang dat de Driemondse tradities belangrijk zijn voor de inwoners van Driemond. Voor jong en oud! Wat zijn zoal “de tradities”? Denk aan de sinterklaasfeest/optocht, Winterwandeling, Kerstborrel, nieuwjaarsreceptie, kerstboom verbranding, ondersteuning Seniorensoos, de dorpskrant etc. kortom al die tradities die de leefbaarheid van ons dorp een zodanig heerlijk dorps gevoel geven. Waar kinderen en volwassenen aan deelnemen, waarbij vele vrijwilligers zich inzetten, waar de gemoedelijke gezelligheid de boventoon voert, echt dorps dus!

We hebben gesproken over allerlei mogelijke manieren om geld in te zamelen. Een bingo avond of middag, marktkraampjes met verkoop van zolder spulletjes en nog veel meer leuke ideeen. Daar waar mogelijk, gaan we dit ook zeker doen. Maar naast inzamelingsactiviteiten is het ook belangrijk om te vragen om een bijdrage door middel van een acceptgiro. Niets nieuws! De dorpsraad vraagt al jaren om een financiele bijdrage voor de dorpskrant. Dit jaar ontvangt u in de volgende dorpskrant een acceptgiro kaart. Niet alleen voor de dorpskrant maar voor het bekostigen van alle tradities.

WAT HEBBEN WIJ NODIG? De kas van de dorpsraad Driemond is leeg…en we weten inmiddels dat we geen financiele ondersteuning ontvangen via subsidies die te maken heeft met puur vermaak. Jaarlijks hebben we ca. ˆ10.000 nodig om genoemde tradities te bekostigen. Veel geld, hoor ik u denken! En dat is ook zo. Maar bedenk ook dat als ieder huishouden in Driemond jaarlijks in het Dorpsfonds ˆ20,= zou storten we alle tradities geborgd hebben. Er zullen huishoudens zijn die dit bedrag niet kunnen of willen betalen. Er zullen ook huishoudens zijn die wat extra’s te besteden hebben en heel graag ook wat extra’s over hebben voor het dorpsfonds. U kunt er vanop aan dat het dorpsfonds het geld niet over de balk gooit maar zeer correct zal besteden.


Klaas Rozendaal
Voorzitter Dorpsraad

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!