februari 2017

Groot Onderhoud in Driemond

Dit project bevat een meerjarig plan en heeft betrekking op heel Driemond.
Voordat daadwerkelijk met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gestart zal er vanuit de gemeente een extern projectleider worden aangetrokken die op basis van een plan van aanpak een volledig eindplan voor Driemond uitwerkt met daarin alle relevante informatie.

De technische voorbereiding zal in 2017 plaats vinden. Om tot een definitief eindplan te komen zal er tevens vanuit de bewoners input worden gevraagd. In samenspraak met de Dorpsraad wordt er een 'Werkgroep Groot Onderhoud' opgericht. Deze werkgroep zal zich samen met de Dorpsraad bezighouden met het inventariseren van knelpunten in Driemond, zodat deze - indien mogelijk - kunnen worden verwerkt in het eindplan. Tussentijds zal het plan worden gecommuniceerd, zodat een ieder geinformeerd is over het project Groot Onderhoud Driemond.

Groot onderhoud (enkele voorbeelden/mogelijkheden)
Inrichting van de straten door gebruik te maken van materialen met een dorps karakter (hardgebakken klinkers)
Vervangen huidig riool (regenwater en riool scheiden)
Afval inzamelen ondergronds
Gasleiding
Trottoirs opnieuw betegelen en aanpassen aan de huidige regelgeving.
Parkeerplaatsen
Duurzame materialen
Duurzaam onderhoud

Aangezien dit een groot project is dat een langere periode duurt (2017-2020) is niet op voorhand te zeggen binnen welke termijn het project definitief is afgerond. In beginsel is er een bedrag beschikbaar gesteld dat in 2018 dient te zijn besteed aan Fase 1 van dit project. Wat fase 1 exact inhoudt is nu nog niet bekend. Dit wordt duidelijk naarmate het plan is uitgewerkt.

Vanuit de Dorpsraad is er een werkgroep opgericht die nauw zal gaan samenwerken met de gemeente. Inmiddels heeft Stefan Zuidervaart zich opgegeven als coordinator werkgroep groot onderhoud. DOE MEE!!!!! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die deel willen nemen in de werkgroep groot onderhoud. (ideaal zou zijn .een vrijwilliger uit elke straat of buurt) De werkgroep zal zich vooral bezighouden met de huidige knelpunten in kaart te brengen en mee te denken in oplossingen. Een unieke mogelijkheid om mee te kunnen denken en te helpen aan het karakter van de openbare ruimte en de kwaliteit van Driemond voor de komende vele jaren. U kunt zich opgeven tel. 0294-414883 E-mail: dorpsraad@driemond.info

Groen onderhoud
Het groen onderhoud voor 2017 wordt iets anders uitgevoerd dan afgelopen jaren. Panthar gaat het onkruid verwijderen in het groen (denk aan plantvakken & boomcirkels), De groendienst van Amsterdam gaat het onkruid uit de verharding verwijderen (trottoir) en een externe aannemer gaat al het maaiwerk uitvoeren. Dus de verandering voor 2017 is dat de groendienst van Amsterdam weer deels werkzaam zal zijn in Driemond.

We sturen er uiteraard op dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd (en niet pas in het najaar).Op het moment dat u toch zaken signaleert die niet goed zijn uitgevoerd, of die, bijv in het geval van slechte bestrating, tot onveilige situaties kunnen leiden, neem contact op met Meldpunt Openbare Ruimte tel. 14020. Mocht het voorkomen dat meldingen vervolgens niet goed worden opgepakt, neem dan contact op met de dorpsraad zodat wij er intern achteraan kunnen.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!