november 2016

Dorpsraad 2.0: Nieuwe statuten en reglement

dorpsraad gaan functioneren op basis van nieuwe statuten. De oude statuten gingen uit van een algemeen bestuur dat werd samengesteld vanuit afgevaardigden van de verenigingen in het
dorp die vervolgens vanuit hun midden een dagelijks bestuur kozen. Deze structuur bleek in de huidige tijd niet meer te werken. In de nieuwe opzet is ervoor gekozen om veel nadrukkelijker dan
vroeger uit te gaan van statuten die nauw samenhangen met een bijbehorend reglement. De statuten vormen in deze combinatie de "grondwet" van de dorpsraad, als hier iets in aangepast moet worden is een gang naar de notaris nodig.

Daar waar de statuten min of meer statisch zijn, is het reglement dynamisch. Het kan
ieder jaar door het bestuur worden aangepast om de werkwijze van de dorpsraad in lijn te houden met de werkelijke behoeften van het dorp.
Een belangrijk onderdeel van het reglement is het voorschrift om aan het begin van een nieuw jaar een jaarplan en bijbehorend communicatieplan op te stellen.

Het jaarplan is de basis van waaruit het bestuur aan het eind van het jaar verantwoording en
rekenschap aflegt in de jaarlijkse openbare vergadering. Het communicatieplan beschrijft via welke middelen de dorpsraad de bewoners van het dorp denkt te betrekken bij de geplande
activiteiten.

Mocht u opmerking of vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, schroom dan niet deze te mailen naar:

dorpsraad@driemond.info.
Dick van Gaalen, Projectcoordinator Dorpsraad 2.0

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!