juli 2017

Bericht van de voorzitter

Tja, dan is het zover! De geinbrug heeft vele jaren zijn dienst bewezen...maar is niet meer. Tijdens de sloop bleek nog eens overduidelijk dat de oude brug wel heel erg hard aan vervanging toe was. Wij - Driemonders - ervaren nu dagelijks hinder van de afsluiting van de provinciale weg. Meest van de tijd ervaren we nauwelijks hinder...maar een andere keer zit de boel behoorlijk vast.

Soms hebben we geduld en een andere keer ...verliezen we deze! Het is fijn dat veel Driemonders aan de dorpsraad hun bevindingen delen. Wekelijks worden deze besproken met de Provincie Noord-Holland en de BAM. Daar, waar nodig, worden uw opmerkingen direct besproken en worden er direct maatregelen aangepast of opgelost. Persoonlijk heb ik mij - uit belangstelling - ter plekke meermaals laten informeren door de verkeersregelaars. Wat mij vooral is opgevallen is de manier waarop vele weggebruikers deze mensen verguizen. Het is werkelijk verschrikkelijk wat deze mensen naar hun hoofd krijgen geslingerd.

Stelt u eens voor dat dat u zo zou worden behandeld op uw werk! Verschrikkelijk hoe weggebruikers uit nijd vol gas achter uit rijden of juist vooruit rijden en zich helemaal niets aantrekken van eventuele wandelaars, fietsers etc.  Met klem vraag ik u om de komende tijd begrip te tonen aan alle medewerkers die bezig zijn met en rondom de bouw. Begrip te tonen voor de verkeerssituatie en elkaar humaan aan te spreken en soms gewoon iemand voorrang verlenen ook al denken we zelf dat we voorrang hebben.

Probeer de regels van fatsoen naar elkaar toe te hanteren...het maakt ons zoveel meer mens! We zien allemaal dat er ondanks stoplichten dwars door rood wordt gereden. Door automobilisten, fietsers, bromfietsers, wandelaars. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen...maar... denk er alstublieft nog eens over na! Als ouders het goede voorbeeld overtreden...van wie moeten onze kinderen dan leren?

Als voorzitter van de dorpsraad Driemond wens ik u de komende tijd veel kalmte toe. Geef het goede voorbeeld door aan onze kinderen! Ik ben op zoek naar de kracht van ons dorp. Laten we ons niet verliezen in negativisme maar vooral helder blijven inzien dat we elkaar positief blijven benaderen. Ik eindig met een flinke pluim voor alle verkeersregelaars en wens u allen een goede vakantie toe. Pas op in het verkeer!

Groot onderhoud in Driemond
Recent heeft de dorpsraad samen met coordinator van de werkgroep Groot Onderhoud en de gebiedsmakelaar gesproken met de project manager belast met het in kaart brengen en uitvoeren van de werkzaamheden in Driemond. De haalbaarheidsfase is opgestart. Eind van dit jaar, volgens de huidige planning, wordt bekend gemaakt wanneer en in welke fasering men gaat starten met het groot onderhoud. Een enorme klus om Driemond in kaart te brengen. Er zijn gebieden waar het redelijk eenvoudig is om het oude riool op te graven en nieuwe te plaatsen. Echter er zijn ook gebieden waar veelal bouwwerken (meest schuur of aanbouw) boven op het huidige riool zijn gebouwd. Om dit in kaart te brengen vraagt enig speurwerk en zorgt uiteraard voor vertraging. De werkgroep Groot Onderhoud komt binnenkort bij elkaar om te brainstormen over huidige situaties in de straat en de veiligheid. Wij zullen de eventuele verbeterpunten / aanbevelingen bespreken met de project manager. Heb je zin om mee te praten ... neem dan gerust contact met ons op!

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifOproep aan alle bewoners
Het is u vermoedelijk ook opgevallen. Ons groene dorp is wel heel erg groen. Uiteraard groeit onkruid uitbundig met het prachtige weer van de afgelopen tijd. Fijn om te zien dat er bewoners zijn die hun "stoep" onkruid vrij maken. Tegelijkertijd zie ik ook dat er straten zijn waar onkruid tegen de woningen en op het trottoir een verloederde uitstraling geeft! Is het een idee om in je buurt een afspraak met elkaar te maken om bijvoorbeeld op een zaterdag even onkruid te verwijderen. Doe dit dan ook bij je buurman of buurvrouw die niet meer in staat zijn om onkruid te wieden.
Overigens heb ik op persoonlijke titel melding gemaakt op www.amsterdam.nl van achterstallig onderhoud langs de trottoirs in Driemond. Ik heb foto's gemaakt en deze als bijlage meegezonden. Uiteraard zijn wij persoonlijk verantwoordelijk voor ons eigen stoepje. Maar Amsterdam is o.a. verantwoordelijk voor het onderhouden van de straat. Bel gerust met 14020 of vul ook het formulier in via internet als u van mening bent dat er nodig onderhoud moet worden uitgevoerd in uw straat of buurt.
Het zou heel fijn zijn dat binnenkort ....wij als bewoners...en de gemeente Amsterdam Driemond weer onkruid vrij hebben gemaakt. Succes allemaal.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!